Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Göteborg

Dela

I dag har Vision i Göteborg skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer.

– En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Sonia Koppen, ordförande för Vision i Göteborg tillika förbundsstyrelseledamot i Vision.

Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i staden. Göteborg är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med kommunpolitiker för att diskutera hur förutsättningarna för chefer och medarbetare kan förbättras för att utveckla äldreomsorgen.

Vision pekar bland annat på behovet av att antalet medarbetare per chef minskar. I dag har chefer inom äldreomsorgen ofta personalansvar för över 40 medarbetare. Ett stort antal medarbetare per chef kombinerat med bristande stöd i form av administration, HR och IT skapade redan innan pandemin en mycket svår situation. Under pandemin har den blivit ohållbar på många håll menar Vision.

– Staten har fattat beslut om mer resurser till kommunernas äldreomsorg och fler satsningar är att vänta. Att Göteborg använder dessa tillskott på bästa sätt är av största vikt för att skapa såväl kort- som långsiktiga positiva effekter. En satsning på att stärka cheferna och förbättra förutsättningar för ledarskapet är ett måste, här vill Vision bidra med våra erfarenheter i detta arbete, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

För mer info, vg kontakta: 

Sonia Koppen, ordf Vision Göteborgs Stad, 073 330 4220, sonia.koppen@vision.se 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, 070 746 2124, veronica.magnusson@vision.se 

Bilder

Förbundsordförande
Förbundsordförande
Ladda ned bild
Ledamot
Ledamot
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha kompensation för Haninge kommuns felaktiga budgetprognos för 20218.9.2021 10:43:54 CEST | Pressmeddelande

Under 2020 prognostiserade Haninge kommun minskade skatteunderlag. Kommunen valde då att minska sina kostnader genom att bland annat halvera friskvårdsbidraget för sina anställda från 2 000 kr per år till 1 000 kr per år. Kommunen valde också att ge låga lönepåslag för att spara pengar. Vision ansåg redan då att det inte är hållbart att genom quick-fix-åtgärder spara på löner och personalförmåner. När det senare under 2021 visade sig att budgetprognosen för 2021 var felaktig, återställde kommunen friskvårdsbidraget. De låga lönepåslagen ligger dock kvar.

Oacceptabelt med tystnadskulturen!11.8.2021 15:25:25 CEST | Pressmeddelande

Dagens artikel i Göteborgs Posten som visar på tystnadskultur på vissa arbetsplatser i Göteborgs stad pga rädsla för kriminella nätverk är mycket oroande. Vision som organiserar tusentals tjänstepersoner i kommun och regioner har genomfört en undersökning gällande utsatthet för hot, våld, personangrepp och förtal hos olika yrkesgrupper inom socialt arbete som visat att utsattheten är stor, att det rättsliga skyddet behöver stärkas och att arbetsgivarna behöver agera mer kraftfullt för att förbättra arbetsmiljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum