Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra situationen inom funktionshinder i Göteborg

Dela

Vision Göteborg har nu skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i Göteborgs kommun. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen kan bygga upp verksamheter inom funktionshinder i staden, och förbättra förutsättningarna för dess chefer.

Äldreomsorgens chefer sattes under stor lupp då pandemin rådde, vilket ledde till att de uppmärksammades mycket efteråt. Men samma problematik som finns inom äldreomsorg finns även inom verksamheter i förvaltningen för funktionsstöd.

Man har lika många medarbetare och svåra, komplexa situationer och brukare, där chefens roll är oerhört avgörande för hur kvalitén på omsorgen blir.

Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla verksamheterna samt att pandemin och Göteborgs stora omorganisation har gjort situationen ohållbar för många chefer.

– En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation samt ytterst att brukarnas behov tillgodoses. Många upplever idag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, det administrativa stödet större och närmare samt chefsuppdraget tydligt och klart, säger Vision Göteborgs chefsombud Helena Hellashjärta Magnusson.

Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens personalberedning och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för förvaltningen för Funktionsstöd i staden.

Cheferna gör sitt yttersta för att leverera verksamhet av kvalitet för såväl medarbetare som brukare. Samtidigt som cheferna kämpar för att leverera kommer signaler från politiskt håll att det ska dras ner på administration men även på chefer. Detta oroar cheferna likväl som Vision.

Äldreomsorgen har tidigare varit föremål för en riksomfattande dialog med kommunpolitiker för att diskutera hur förutsättningarna för chefer och medarbetare kan förbättras. Vision ser att vi behöver ha en dialog kring förutsättningarna vara chef inom fler verksamheter i staden. Nu tar vi steget till att bjuda in dem med störst möjligheter och ansvar för att påverka villkoren inom Funktionsstöd i Göteborgs Stad.

”Att vara chef inom förvaltningen för funktionsstöd är många gånger ett omöjligt uppdrag idag” säger många av Visions chefsmedlemmar.

Vision har totalt 200 000 medlemmar som representerar över 4000 yrken. Medlemmarna leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Vision organiserar majoriteten av landets enhetschefer inom omsorgen.

Tina Niinisalo, ombudsman för chefer, Visions center i Göteborg 

Helena Hellashjärta Magnusson, förvaltningsövergripande huvudskyddsombud för chefer i Vision Göteborg/Göteborgs stad

Kontakter

Kontaktuppgifter:

Tina.niinisalo@vision.se
031-857427

helena.hellashjartamagnusson@fv.vision.se
0725-710895

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum