Trafikverket

Vision Zero – en internationell kamp mot döden i trafiken

16.6.2017 13:42 | Trafikverket

Dela

1,3 miljoner människor dör varje år på världens vägar. Världsledande experter, ministrar och beslutsfattare från stora delar av världen samlades två dagar i Stockholm för att diskutera hur den siffran ska kunna bli noll.

Jean Todt, FN:s särskilda sändebud i trafiksäkerhetsfrågor, menar att dagens situation är helt oacceptabel. 3500 människor, varav 500 barn, dör i vägtrafiken varje dag. I åldersgruppen 15-29 år är vägolyckor den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Skrämmande siffror som han inte tror att människor i allmänhet är medvetna om.

– Vi måste sprida kunskap om den pandemi av döda i trafiken som drabbar världen. När man talar om fruktansvärda pandemier så nämner man kanske aids, malaria och tuberkulos. Olyckligtvis är vägtrafiken på samma nivå.

Trafiksäkerhet är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling
Han menar att vi vet vad botemedlet mot denna världsomfattande sjukdom är; åtgärder inom lagstiftning, utveckling av infrastruktur och fordon samt bättre räddning, vård och rehabilitering efter olyckorna.
Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Frågan är därmed högre på den internationella agendan än tidigare, men alla länder behöver prioritera säkerhet i trafiken.
Jean Todt ser Sverige som ett föredöme och hoppas att vi fortsätter vara drivande i frågan.

Trafikverket har en viktig roll internationellt
Generaldirektör Lena Erixon menar att Trafikverket har en viktig roll att hålla ihop arbetet med Nollvisionen i Sverige. Vi har nått en platå där antalet döda eller allvarligt skadade i trafiken inte minskar längre, men visionen lever i allra högsta grad. Vi behöver nu göra mer, arbeta än mer målinriktat för att nå resultat. Bland annat genom att använda ny teknik och sätta mer fokus på oskyddade trafikanter. I ett internationellt perspektiv ska Trafikverket bistå länder med kunskap som nu tar sig an Nollvisionen.

Fakta Nollvisionen
Regeringen föreslog 1997 att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen), samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

Nyckelord

Kontakter

För mer information
Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsspecialist, Trafikverket, 070-6096598
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket, 070-7246791
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Trafikverket

Presstips: Årets längsta spårbyte har gått i mål27.6.2017 16:56Pressmeddelande

Efter tio veckors intensivt arbete är spårbytet på södra stambanan på sträckan Vislanda-Ballingslöv klart. Totalt sju mil spår har bytts ut. - Vi har följt vår plan för hur spårbytet skulle genomföras och blivit klara i tid, det är vi jätteglada för, säger Stefan Källberg, projektledare på Trafikverket. Att spåret nu är bytt innebär en ökad tillgänglighet och möjlighet att se till att tågen kommer fram i tid. - En del trafikanter har upplevt den här perioden som besvärlig men att arbetet nu är klart innebär att vi kan undvika oplanerade störningar framöver som beror på spåret, säger Stefan Källberg. Redan under onsdagen kan trafiken börja köra enligt ordinarie tidtabell igen.  Under augusti kommer Trafikverket genomföra ett efterarbete då rälsen ska slipas. Detta arbete genomförs nattetid och kommer därför inte att påverka trafiken i någon större omfattning.   Spårbytet i siffror: 140 000 meter räls har bytts ut, det motsvarat 8 400 ton. 117 000 stycken betongsliprar har bytts ut, det

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum