ManpowerGroup

Viss nedgång på den skånska arbetsmarknaden

Dela

Arbetsgivarna i Skåne lämnar fortsatt positiva signaler när det gäller sysselsättningen men sysselsättningstrenden har trots detta minskat både på kvartals- och årsbasis. Den skånska arbetsmarknaden ser därmed ut att mattas av något under våren. I övrigt visar undersökningen att hela landet lämnar positiva jobbprognoser och flest jobb förväntas i Stockholmsregionen och inom de tjänstebaserade finans-, fastighets- och konsult-branscherna. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrend regioner Q2 2016
Sysselsättningstrend regioner Q2 2016

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Skåne är +6 procent, vilket är en nedgång med fem procentenheter jämfört med förra kvartalet och med sex procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +7 procent.

- Skånes arbetsmarknad är fortsatt försiktigt optimistisk men vi noterar samtidigt tecken på viss avmattning i efterfrågan på arbetskraft under våren. Branschundersökningen pekar på en fortsatt stark tjänstesektor, vilket gynnar storstadsregioner som Malmö, medan både transportsektorn och hotell- och restaurangbranschen ser ut att få en i stort sett stillastående sysselsättning under våren, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Stockholm och Uppsala går starkast

Arbetsgivarna i samtliga sex regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det andra kvartalet 2016. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras från Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden +14 procent. Även Norrland rapporterar tydligt optimistiska sysselsättningsplaner. Skåne backar alltså något men har trots detta en fortsatt stabil arbetskraftsefterfrågan. Västra Götalands och Hallands län fortsätter att lämna en försiktigt positiv jobbprognos medan östra Götaland lämnar sin starkaste prognos på två år.

Fortsatt stor efterfrågan i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos medan transportsektorn har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan rapporteras precis som de tre föregående undersökningarna från den tjänstebaserade finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn, som trots en minskning med sju procentenheter rapporterar optimistiska +18 procent. Energisektorn går fortsatt starkt och det ser äntligen ut som om gruvindustrin får ett efterlängtat uppsving, båda landar på sysselsättningstrenden +13 procent. Hotell- och restaurangbranschen verkar få dras med fortsatt problem och trots en uppgång till positiva siffror rasar sysselsättningstrenden med 21 procentenheter jämfört med förra året. Byggbranschen minskar något och rapporterar beskedliga +4 procent.

Blandade resultat globalt

Globalt rapporteras återigen positiva jobbprognoser från 39 av 42 undersökta länder, men det finns fortfarande inga tydligen tecken på uppgång och många arbetsgivare världen över tycks bara anställa när akuta behov uppstår. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Colombia. De svagaste rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Frankrike och Italien. Kina fortsätter sin inbromsning och arbetsgivarna har återigen lämnat en försiktig sysselsättningsprognos. I Europa har Bulgarien passerat Turkiet som det land med störst behov av arbetskraft medan Frankrike har lämnat den svagaste - och enda negativa - prognosen i EMEA-regionen.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +9 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +7 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet presenteras den 14 juni 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sysselsättningstrend regioner Q2 2016
Sysselsättningstrend regioner Q2 2016
Ladda ned bild

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande på att hitta rätt lösning utifrån människans potential och företagens ambition. Vi hjälper såväl små som stora verksamheter i många olika branscher under fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management.

Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap, ökar vi framgången för våra kunder.

I Sverige finns finns vi representerade på mer än 70 kontor och har totalt drygt 12.000 anställda. 
Verksamheten genererar drygt 20.000 jobb varje år.

Manpower.se är en av de ledande jobbsiterna i Sverige med drygt 200.000 aktiva cv och mellan 8.000 - 15.000 aktuella jobbannonser. För mer information eller för att söka lediga jobb - besök manpower.se

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum