Fackförbundet ST

Visselblåsarfunktionen kan och ska inte ifrågasättas

Dela

Med anledning av inslaget i tv-programmet Uppdrag granskning på SVT* och den debatt som pågår om den så kallade visselblåsarfunktionen vill Fackförbundet ST vara tydlig i det följande.

Meddelarfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och är alltså grundlagsskyddad. Det innebär att alla - till exempel statligt anställda - har rätt att kontakta massmedier och berätta om sakuppgifter eller förhållanden på arbetsplatsen utan att detta ska få några som helst konsekvenser för den anställde. Medborgarna ska ha en god inblick i offentlig verksamhet för att en rättssäker förvaltning där brister och felaktigheter uppmärksammas ska garanteras. De enda uppgifter som inte får röjas är de med kvalificerad sekretess.

Meddelarskyddet innebär rätten att vara anonym, att journalister och andra har tystnadsplikt om meddelarens identitet samt att staten som arbetsgivare inte får efterforska vem meddelaren är.

Inget av detta kan avtalas bort mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Uppenbarligen finns det kunskapsluckor inom staten om grundlagen och vad denna innebär. Det är anmärkningsvärt att statliga chefer inte har tillräcklig kompetens om arbetsrättsliga frågor. Ansvaret för detta faller på den som beslutar om tillsättning av berörda. Det är dessutom synnerligen allvarligt eftersom staten är till för medborgarna och ska ytterst garantera deras rättssäkerhet. Denna kompetensbrist behöver snarast åtgärdas. Vi förutsätter att regeringen nu tar ett omtag och att den arbetsrättsliga kompetensen säkras i statens rekryteringsprocesser.

Det är tydligt att det finns ett skriande behov av en statstjänstemannautbildning som Fackförbundet ST länge påpekat. En utbildning som ska omfatta alla inom staten. Uppenbart är att cheferna bör hålla ögon och öron lite extra öppna när de sätter sig i skolbänken och läser avsnitten om yttrande- och meddelarfrihet.

Detta handlar ytterst om att värna vår demokrati och säkerställa att våra gemensamma verksamheter fungerar på ett rättssäkert sätt och att de ansvariga sköter sina uppdrag. Visselblåsarfunktionen är en viktig ventil som våra offentliga verksamheter behöver. Den kan och ska inte ifrågasättas. Det ska inte få konsekvenser för den enskilda individen på arbetsplatsen som utövar sina rättigheter och genom denna handling värnar vårt gemensamma bästa.

* Uppdrag granskning på SVT

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar vårbudgeten: Bättre metod behövs för anslagsberäkningar till myndigheterna15.4.2021 09:26:20 CEST | Pressmeddelande

Årets vårbudget innebär för många myndigheter krympande förvaltningsanslag framöver. Fackförbundet ST kräver en mer stabil metod för anslagsuppräkningar. Satsningen på rättskedjan är bra, men borde också innefatta mer resurser till det förebyggande brottsarbetet som utförs på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Fackförbundet ST menar också att satsningen på arbetsmarknadspolitiken är alltför senkommen och är ett försök att dölja ett misslyckat reformeringsexperiment på Arbetsförmedlingen.

Doktorander behöver en bättre arbetsmilö26.3.2021 10:59:34 CET | Blogginlägg

Forskarutbildningen eller kanske snarare forskarkarriären har traditionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne och sin institution. Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum