Uppror Ideell Förening

Visst måste vi ställa om till en smart miljöpolitik!

Dela

“- Jag tycker vi ska köra mera bil!” Det sa Peder Blom Bokenhielm, ordförande och talesmannen för Bensinupproret, i Opinion Live i SVT i höstas. Många höjde på ögonbrynen åt det uttalandet. Vad menade han med det? Alla pratar ju om klimatkris. Inte kan man väl köra mer bil då?

Hans Albertsson och Peder Blohm  Bokenhielm, föreningen Uppror och Bensinupproret 2.0
Hans Albertsson och Peder Blohm Bokenhielm, föreningen Uppror och Bensinupproret 2.0

Det Bensinupproret 2.0 menar är att dagens drivmedelspolitik är hämmande för samhällets utveckling och inte tillräckligt effektiv ur miljöaspekten. Om ett samhälle som Sverige, med långa avstånd, ska utvecklas och frodas så är hög mobilitet en förutsättning. Annars får företag svårt att rekrytera rätt kompetens, entreprenörer får svårare att starta upp och företagsverksamhet på landsbygden blir mycket svårare att bedriva. Under de senaste åren, och till viss del ända sedan 90-talet, så har det bedrivits en centraliseringspolitik som har avfolkat landsbygden och drivit upp kostnaderna i städerna.

Den här politiken drivs på av en hets från klimatrörelsen men saknar egentligen helt grund och långtidsanalys för de ekonomiska effekterna har uteblivit eller mörkats.

 

Nu börjar vi närma oss en lågkonjunktur och vi har sett hur de ekonomiska klyftorna ökar i vårt samhälle (vilket bl. a. Aftonbladet rapporterat https://www.aftonbladet.se/ledare/a/JoLW8X/vaxande-klyftor-haller-pa-att-forstora-sverige). De rika tjänar alltmer och de fattigare hamnar längre och längre efter. Ändå bedrivs en symbolpolitik med något som kallas grön skatteväxling som motor. Detta innebär att allt högre skattetryck genom exempelvis en hög drivmedelsskatt, som drabbar den fattigare delen av befolkningen hårdast, växlas mot elbils-premier och avskaffandet av värnskatt, som den rikare delen av befolkningen kan dra nytta av.

Man tar från de fattiga och ger till de rika.

 

Samtidigt har den här typen av symbolpolitik nästan ingen effekt alls på utsläppsnivåerna.Detta eftersom man nästan uteslutande jobbar med att öka skatter och avgifter samtidigt som man i mycket mindre utsträckning uppmuntrar till utveckling. Dessutom satsar man inte på de metoder som man vet fungerar, som t ex att ersätta fossila bränslen med bio-drivmedel, utan inriktar sig nästa ensidigt på en ökad elektrifiering. Samtidigt lägger man ner kärnkraftverk för att ersätta med vindkraft (nationellt) som har fem gånger mer utsläpp av växthusgaser samt kolkraft (internationellt) eftersom när vår export minskar så måste annan grundkraft ersätta i länderna runt Östersjön. 

 

Vi i Bensinupproret kommer under våren att utveckla en smartare miljöpolitik. En miljöpolitik som inkluderar alla, som gynnar en fortsatt positiv samhällsutveckling och som sänker utsläppsnivåerna långt mycket effektivare. Vår ambition är att söka samarbete med många andra stora organisationer för att tillsammans komma fram till vilken väg som är bäst för alla. Givetvis behåller vi vår partipolitiskt oberoende ställning även i framtiden och välkomnar alla politiska partier för dialog. Ur samtal kommer samarbete.

 

Självklart är våra krav även fortsättningsvis sänkt drivmedelsskatt, förbättrade reseavdrag och utökad satsning på svensk bio-drivmedelsindustri. Det kommer alltid att vara navet i vår verksamhet och inget vi kompromissar med. Så man kan lugnt säga att vi är inte bara Sveriges största opinionsgrupp inom skattepolitik, utan vi är förmodligen också Sveriges största miljögrupp då vi eftersträvar en smart miljöpolitik.

Vi är redan världsledande på pant, sopsortering och återvinning. Varför skulle vi inte eftersträva att även bli världsledande inom bio-bränslen och tekniken att utveckla det? 

 

Tillsammans, mot en smartare framtid!

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hans Albertsson och Peder Blohm  Bokenhielm, föreningen Uppror och Bensinupproret 2.0
Hans Albertsson och Peder Blohm Bokenhielm, föreningen Uppror och Bensinupproret 2.0
Ladda ned bild
Bensinupprorets första besök i riksdagen, där tanken kring smart miljöpolitik började växa fram
Bensinupprorets första besök i riksdagen, där tanken kring smart miljöpolitik började växa fram
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppror Ideell Förening
Uppror Ideell Förening
Tängsättersvägen 20
71594 Odensbacken

0767-041424http://www.bransleupproret.se
Vi eftersträvar ett samhälle där bilismen inte överbeskattas och där alla svenska medborgare känner sig fria att bo, arbeta och leva där de önskar utan att straffbeskattas.
Ett första steg är att stegvis sänka drivmedelsskatten. Detta för att staten inte ska vara beroende av dessa inkomster och för att sända en tydlig signal till branschen att vi satsar på förbränningsmotorn och bio-drivmedel. På detta sätt kan vi också vara med och påverka användningen av fossila drivmedel även globalt då vi i så fall har färdiga lösningar och produkter som vi kan exportera till de länder som idag använder väldigt stora mängder fossilt bränsle.
 
I nästa steg har föreningen Uppror en ambition att förbättra de demokratiska processerna så att det i den offentliga debatten förs ett öppet samtal som fler känner sig välkomna i.

Följ Uppror Ideell Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppror Ideell Förening

klimatplanen är lika transparent som ett glas med spökvatten!22.12.2019 19:23:07 CETPressmeddelande

I skuggan av alla problem vi har idag så växer en stark misstro fram hos det svenska folket. Jag har en väldigt stark misstro för den nuvarande regeringen när jag ser hur de arbetar och det saknas transparens Om vi tittar på regeringens klimatplan så är den lika transparent som ett glas med spökvatten. Luddiga formuleringar, fler utredningar och ingen egentlig ekonomisk konsekvensanalys. Vad det kostar att driva igenom denna klimatplan verkar inte vara väsentligt men alla vet vem det är som får betala.