Biometria

VMK och Biometria fusioneras

Dela

Styrelserna i VMK (Virkesmätningskontroll) och Biometria har i december tagit beslut om att inleda en fusionsprocess av de båda föreningarna. Sammanslagningen innebär att Biometria får det direkta ansvaret för styrning och uppföljning av mätningskvalitet samt ägarskapet av VIOL 3 som i dag ligger under VMK.

− Vi ser från Biometrias sida övervägande fördelar med fusionen. Att Biometria direkt ansvarar för styrning och uppföljning av mätningskvalitet räknar vi med kommer att leda till synergier i hela verksamheten, det gynnar alla parter, säger Anders Nilsson, styrelseordförande för Biometria.

− Fusionen innebär att de funktioner och rutiner som VMK utvecklat för att säkerställa en kvalitetssäkrad virkesmätning och redovisning nu byggs in i Biometria. Detta kommer att leda till administrativa förenklingar när det gäller att nå målet – kvalitetssäkrad virkesmätning, säger Lennart Rådström, styrelseordförande i VMK.

Skogsstyrelsen är Biometrias tillsynsmyndighet och ansvarar för det regelverk (Virkesmätningslagen) som ska följas. Biometria kommer att certifiera mätningsverksamheten enligt ISO9001, vilket ska förstärka det systematiska arbetssättet, så att regler och instruktioner följs. Genom att löpande publicera kvalitetsutfallet av mätningen till medlemmar och kunder på hemsidan vill Biometria även öka transparensen.

− Fusionen leder till att Biometria får direkt ägande av VIOL 3 vilket är logiskt då Biometria både utvecklar och ska driva systemet. Det kommer branschen till godo genom lägre kostnader, säger Anders Nilsson.

Fusionen beräknas vara klar under Q3 2022.

VMK var från 2001 en avdelning inom SDC. I samband med fusionen av VMF Syd, VMF Qbera, VMF Nord och SDC till Biometria inrättades VMK som en separat organisation för att typgodkänna utrustning för mätning samt i förekommande fall mätmetoder. VMK ansvarar även för att hantera begärda kontroller, granska mätande företag och auktorisera VMF Estonia och VMF Latvia.

Sedan fusionen till Biometria står VMK som ägare till redovisningssystemet VIOL 3 som utvecklas av Biometria för att ersätta nuvarande VIOL, systemet för redovisning av branschens virkesaffärer.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nilsson, styrelseordförande Biometria
E-post: anders.nilsson@an-konsult.se
Tel: 070-666 19 15

Lennart Rådström, styrelseordförande VMK
E-post: lennart.rad@gmail.com
Tel: 070-518 85 50

Ingela Ekebro, VD Biometria
E-post: ingela.ekebro@biometria.se
Tel: 070-662 52 39

Håkan Rönnbäck, chef VMK
E-post: hakan@virkesmatningskontroll.se
Tel: 070-790 37 74Kontakter

Bilder

Anders Nilsson, styrelseordförande Biometria
Anders Nilsson, styrelseordförande Biometria
Ladda ned bild
Lennart Rådström, styrelseordförande VMK
Lennart Rådström, styrelseordförande VMK
Ladda ned bild

Dokument

Om

Biometria
Biometria
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

010-228 50 00https://www.biometria.se/

 

Om Biometria
Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, samtidigt som vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Vi är drygt 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala. www.biometria.se

Om VMK
VMK:s mål är att, i samarbete med Biometria, VMF Estonia och VMF Latvia, säkerställa en objektiv och kvalitetssäkrad virkesmätning med beaktande av kraven på rationalisering. VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. VMK handhar också begärda kontroller och begärda ommätningar av travar i bild samt auktoriserar mätande företag. VMK är en opartisk aktör som ägs av virkesmarknadens parter. Som stöd för arbetet finns VMKs styrelse, vilken är beslutsinstans inom VMK.

Följ Biometria

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Biometria

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum