Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen AG fullföljer framgångsrikt Independent Compliance Monitorship enligt avtalet med amerikanska myndigheter

Dela

Volkswagen AG har uppfyllt sitt åtagande enligt ett s.k. ”Plea Agreement” med US Department of Justice (DOJ) att utforma och genomföra ett efterlevnadsprogram som ska förhindra och upptäcka överträdelser av bedrägeribekämpnings- och miljölagar. Certifieringen omfattar Volkswagen AG och dess dotterbolag. Volkswagen har uppdaterat och stärkt sina strukturer, processer och system i många av företagets verksamhetsområden. Övervakningsprogrammet (the Monitorship), inleddes 2017 och har nu avslutas.

  • Avslutandet av övervakningsprogrammet återspeglar ett framgångsrikt arbete med Independent Compliance Monitor, Larry D. Thompson, som utsetts av det amerikanska justitiedepartementet
  • Styrelsen och koncernledningen är engagerade i varaktig kulturell förändring

Volkswagen AG meddelar att Independent Compliance Monitor, Larry D. Thompson, certifierat att Volkswagen har uppfyllt sitt åtagande enligt ett s.k. ”Plea Agreement” med US Department of Justice (DOJ) att utforma och genomföra ett efterlevnadsprogram som ska förhindra och upptäcka överträdelser av bedrägeribekämpnings- och miljölagar. Certifieringen omfattar Volkswagen AG och dess dotterbolag och andra dotterbolag än Porsche AG och Porsche Cars North America, som inte ingick i övervakningen.

Under övervakningsprogrammet (the Monitorship), som inleddes 2017 och nu har avslutas, har Volkswagen uppdaterat och stärkt sina strukturer, processer och system i många av företagets verksamhetsområden, inklusive teknisk utveckling, bolagsstyrning, riskhantering, efterlevnad samt juridiska funktioner.

Volkswagen har implementerat ett utökat visselblåsarsystem, förebyggande åtgärder mot anti-korruption och konkurrensbegränsande verksamhet, samt business partner due diligence. Organisationen har också planat ut hierarkier, decentraliserat beslutsfattande och delegerat mer ansvar till varumärken och regionkontor för beslut anpassade till deras marknadsvillkor.

– Larry Thompson och hans team har hjälpt oss att göra Volkswagen till ett starkare och mer öppet företag, men det avslutade övervakningsprogrammet innebär inte slutet på vår resa. Jag och mina kollegor i koncernledningen är fast beslutna att kontinuerligt förbättra vår organisation och vår kultur. Det här tankesättet är avgörande för vår ambition att göra säkrare och mer intelligenta utsläppsfria fordon för dagens kunder och för kommande generationer, säger Volkswagen-koncernens VD, Herbert Diess.

Under övervakningsprogrammet implementerade Volkswagen nästan 300 nya eller reviderade interna regler och policyer inom relevanta juridiska enheter för att påskynda lanseringen av nya processer.

Dessa inkluderar:

  • Inrätta en kommitté för Compliance och en styrkommitté för human resources i koncernen samt en ny roll för säkerhet, hälsa och miljö vid Volkswagen Group of America;
  • Lansera Together4Integrity, ett globalt ramverk för Volkswagens integritets- och efterlevnadsprogram samt aktiviteter för kulturförändring;
  • Införa en koncernövergripande, enhetlig uppförandekod för samtliga 12 varumärken och alla andra bolag;
  • Utvidga visselblåsarsystemet genom att investera i processer, bemanning och IT-infrastruktur; samt
  • Publicera en medarbetarundersökning genomförd av Ethics and Compliance Initiative.

– Volkswagen är en bättre organisation idag än för tre år sedan. Det kommer att krävas fortsatt vaksamhet, men de strukturer och processer som finns på plats och åtagandena på alla nivåer i företaget, tillsammans med styrelsens tillsyn, kan göra Volkswagen framgångsrikt när det gäller långsiktig och hållbar etik, integritet och efterlevnad, säger Thompson.

Hiltrud D. Werner, ledamot i Volkswagen AG:s koncernledning med ansvar för integritet och juridiska frågor, sade:

– Larry Thompson har spelat en avgörande roll i företagets omvandling. Hans oberoende, opartiska syn på vårt företag har bidragit till att skapa de system och processer som gjort det möjligt för oss att växa som organisation. De lärdomar vi fått av att övervinna dieselkrisen kommer att guida oss när vi fortsätter att främja en öppen och ärlig kultur av integritet och efterlevnad. Vi sätter stort värde på Thompsons och hans teams hårda arbete. Jag vill också tacka hundratals anställda i Volkswagen-koncernen och dess dotterbolag, inom integritet, riskhantering och juridiska frågor men också fordonsutveckling, human resources och många fler, för deras konstruktiva samarbete och outtröttliga stöd under de senaste tre åren.

Uttalande av Hiltrud D. Werner

Larry Thompson agerade även som Independence Compliance Auditor och utfärdade sin tredje och sista revisionsrapport i juni 2020. Den rapporten fann inga nya överträdelser av de relevanta förlikningarna med amerikanska Environment and Natural Resources Division of the DOJ, California Attorney General, Environmental Protection Agency samt California Air Resources Board.

Pressmeddelandet på engelska samt filmer med Larry D. Thompson och Hiltrud D. Werner finns på Volkswagen newsroom.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2019 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 98 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,63 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde vi 14 832 lätta transportbilar vilket är 27,6 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,97 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2019.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen stärker marknadspositionen 2020 och håller full fart i e-offensiven13.1.2021 17:07:41 CETPressmeddelande

Volkswagen-koncernen överlämnade 9 305 400 fordon till kunder över hela världen 2020, en minskning med 15,2 procent jämfört med föregående år på grund av Covid-19. I december minskade leveranserna med endast 3,2 procent jämfört med samma månad föregående år, medan de under fjärde kvartalet minskade med totalt 5,7 procent. Detta innebar att koncernen utvidgade sin globala marknadsandel för personbilar något 2020 under en sjunkande totalmarknad.

Volkswagen-koncernen vill förbättra arbetsförhållandena i koboltgruvorna i Kongo19.11.2020 17:09:03 CETPressmeddelande

Som föregångare inom e-mobilitet driver Volkswagen-koncernen ständigt på för att ta ett större ansvar i sina råvaruförsörjningskedjor för batteritillverkning. Förutom att gå med i "Cobalt for Development"-initiativet har företaget även ingått ett partnerskap med RCS Global – ett företag som är specialiserat på hållbara inköp. Pilotprojektet i det kongolesiska koboltbältet har två fokusområden: förbättring av förhållandena för hantverksbrytning av kobolt samt levnadsförhållandena för människorna i de omgivande samhällena.

Volkswagen-koncernen ökar investeringarna i framtida teknik till 73 miljarder euro13.11.2020 18:03:20 CETPressmeddelande

Volkswagen-koncernen pressar framåt med omvandlingen till ett digitalt mobilitetsföretag. Som beslutats i Planeringsrunda 69 kommer koncernen att satsa cirka 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren. Detta tillkännagavs efter fredagens styrelsemöte. Investeringar i capex och FoU för framtida teknik kommer att höjas till 50 procent från 40 procent av koncernens totala investeringar på cirka 150 miljarder euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum