Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen använder plattformar för framtidens fordon och tjänster

Dela

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omställning till att bli en ledande leverantör av individuell mobilitet för en elektrifierad och fullt uppkopplad tid. För detta ändamål kommer koncernen att systematiskt förbättra sin framgångsrika plattformsstrategi. I framtiden ska fordon och tjänster från koncernens varumärken baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar.

Koncernens nya plattform för framtidens teknik
Koncernens nya plattform för framtidens teknik
  • Hårdvara, programvara, batterier och laddning samt mobilitetstjänster från alla koncernens varumärken ska baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar i framtiden
  • Nya finansdirektören Arno Antlitz presenterade sin agenda för de kommande åren
  • VD Herbert Diess: ”Genom att samla styrkorna i våra varumärken kommer vi att kunna skala upp vår framtida teknik ännu snabbare och maximera antalet människor som drar nytta av den. Våra goda resultat 2020, ett år som dominerades av kris, bidrar till att vi kan öka takten i vår omställning.”

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omställning till att bli en ledande leverantör av individuell mobilitet för en elektrifierad och fullt uppkopplad tid. För detta ändamål kommer koncernen att systematiskt förbättra sin framgångsrika plattformsstrategi. I framtiden ska fordon och tjänster från koncernens varumärken baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar. Koncernens nya utformning av plattformen består av fyra delar: hårdvara, programvara, batterier och laddning samt mobilitetstjänster. Volkswagen-koncernen kan därmed minska komplexiteten, utnyttja skalfördelar och synergier mellan varumärken och generellt påskynda koncernens redan påbörjade omställning. För att säkra investeringarna i framtida teknik kommer koncernen att fortsätta fokusera kärnverksamheten och stärka sin finansiella grund.

Herbert Diess, VD och koncernchef för Volkswagen AG kommenterade vid presentationen av bokslutet för det senaste räkenskapsåret:

– Elektrifiering och digitalisering förändrar fordonen snabbare och mer radikalt än någonsin tidigare. Stordriftsfördelar är absolut kritiska för båda delarna. Vår utformning av plattformen kommer att ge oss en ännu bättre position för att utnyttja hela gruppens samlade potential. Genom att samla styrkorna hos våra starka varumärken kommer vi att kunna skala upp vår framtida teknik ännu snabbare och maximera antalet människor som drar nytta av den.

I Modular Electric Drive Toolkit (MEB) har Volkswagen redan en av de mest kraftfulla helelektriska plattformarna i branschen. Denna plattform skalas nu upp över hela världen med produktion i Europa, Kina och USA. År 2022 kommer 27 MEB-baserade modeller att erbjudas från hela koncernen. Dessutom kommer koncernen redan nästa år att lansera sina första fordon baserade på Premium Platform Electric (PPE) med snabbare acceleration, längre räckvidd och kortare laddningstider. I mitten av decenniet vill koncernen utveckla Scalable Systems Platform (SSP), nästa generation av helelektriska, helt digitala och mycket skalbara fordonsplattformar, på vilka modeller av alla märken och segment sedan kan byggas.

När det gäller inbyggd uppkoppling och programvara siktar Volkswagen på att uppnå synergieffekter i alla märken de närmaste åren. Allt detta kommer att baseras på operativsystemet VW.OS från Car.Software-Org. som etablerades 2020. Version 1.2 kommer att följa i plattformen PPE. Version 2.0 kommer därefter att rullas ut i hela koncernen med plattformen SSP. Den interna andelen utveckling av bilprogramvara kommer då att öka från nuvarande 10 procent till 60 procent. Car.Software-Org. utvecklar också de tekniska underlagen för autonom körning, databaserade affärsmodeller och nya mobilitetstjänster.

Volkswagen driver också en plattformsstrategi för batterier och laddning: Från och med 2023 kommer koncernen att införa en enhetlig cell som ska skalas upp runt om i världen. År 2030 ska den enhetliga cellen installeras i cirka 80 procent av alla koncernvarumärkens elfordon. Volkswagen minskar därmed kostnaden för battericeller med upp till 50 procent i instegssegmentet och med upp till 30 procent i volymsegmentet. För att säkerställa att efterfrågan på battericeller kan tillgodoses planerar Volkswagen och dess partners att bygga sex battericellsfabriker med en total kapacitet på 240 gigawattimmar i Europa i slutet av decenniet. Koncernen driver också utbyggnaden av det offentliga nätet för snabbladdning i Europa, Kina och USA.

Den fjärde delen av den nya plattformen är mobilitetstjänster och andra tjänster. Dessa inkluderar bland annat samåkningstjänsten MOIA, bildelningserbjudandet WeShare och flexibla prenumerationstjänster från Volkswagen Bank. I samband med att Volkswagen utvecklar sina tjänsteerbjudanden förvärvas samtidigt systemexpertis som utvecklas med partners efter behov.

Herbert Diess:
– Volkswagen-koncernen ska bli bäst när det gäller plattformar i en ny värld av mobilitet. Vår färdplan visar tydligt hur detta ska uppnås, så att vi kan påskynda vår omställning till ett företag som ligger i framkant inom mjukvara. Vi kommer att påbörja denna resa med en nyligen omformad ledningsgrupp och en solid ekonomisk grund. Vår goda utveckling 2020, ett år som dominerats av kris, kommer att ge oss ytterligare drivkraft.

Räkenskapsåret 2020 avslutades framgångsrikt trots utmaningar från Covid-19

Volkswagen-koncernens nyckeltal för det gångna räkenskapsåret med en prognos för 2021 presenterades i slutet av februari. I årsredovisningen som publiceras idag presenteras detaljerade siffror om varumärkenas och regionernas affärsresultat.

Frank Witter, koncernens finans- och IT-chef, sade:
– Volkswagen-koncernen visade under 2020 återigen att vi är ett robust företag, trots de fortsatta utmaningarna från Covid-19-pandemin. Vårt rörelseresultat före engångsposter på över 10 miljarder euro översteg avsevärt förväntningarna vid pandemins topp våren 2020. Vi är mycket nöjda med att Volkswagen-koncernen trots pandemin nådde sitt strategiska mål att generera rent kassaflöde på mer än 10 miljarder euro under 2020.

Kina, den viktigaste enskilda marknaden, återhämtade sig snabbt och var ett stabilt ankare i krisen. Alla koncernens varumärken som var representerade där uppnådde positiva resultat. I Sydamerika ökade företaget sin marknadsandel till ett nytt rekord på mer än 14 procent. Koncernen förväntar sig en återgång till lönsamhet där under innevarande räkenskapsår. Fem år efter dieselkrisen arrangerade Volkswagen en comeback i Nordamerika med ett stort antal nya modeller skräddarsydda för den amerikanska marknaden. I Europa ökade enhetsförsäljningen av elfordon kraftigt efter lanseringen av ID.31. Andelen elfordon i Västeuropa ökade till 10,5 procent av de totala leveranserna (2019: 1,9 procent). Volkswagen-koncernen ligger därmed i topp i segmentet helelektriska fordon i Västeuropa och står för en andel på cirka 25 procent.

Trots avsevärda framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen i Europa missade koncernen sitt mål med cirka 0,8 g/km för fordonspoolen som drivs med andra partners. Detta värde baseras på uppdaterade beräkningar jämfört med de preliminära siffror som meddelades i januari. De slutliga resultaten kommer att offentliggöras av EU senare under året. Under innevarande år förväntar sig koncernen att uppnå koldioxidmålet i Europa med hjälp av den kraftigt växande andelen elfordon.

Leverans av 1 miljon elbilar planeras för innevarande år

Volkswagens omfattande eloffensiv ger resultat. År 2020 mer än tredubblade koncernen sin försäljning av helelektriska fordon. Koncernen strävar efter att vara globalt marknadsledande senast 2025. För detta ändamål planerar företaget att investera cirka 46 miljarder euro i e-mobilitet och hybridisering av sin flotta de närmaste fem åren. År 2030 är målsättningen att andelen helelektriska fordon i Europa ska öka till 60 procent. Koncernen har avstått från att förbinda sig till ett fast slutdatum för förbränningsmotorteknik med hänvisning till regionala skillnader i primär energianvändning och myndighetsreglering.

Nya finansdirektören Arno Antlitz presenterade sin agenda för de kommande åren

I utsikterna för 2021, som redan har presenterats, förväntar sig Volkswagen-koncernen att verksamheten kommer att återhämta sig avsevärt jämfört med föregående år – förutsatt att Covid-19-pandemin lyckas begränsas. För kommande år strävar Volkswagen-koncernen efter att ytterligare förbättra sin lönsamhet med målet att försäljningsmarginalen ska återgå till målintervallet på 7 till 8 procent. Den fortsatta återhämtningen av enhetsförsäljningen samt ökad kostnadsdisciplin är bidragande faktorer i denna process. De fasta kostnaderna (exklusive FoU och capex) förväntas minska från 2020 års nivåer med cirka 2 miljarder euro eller 5 procent till 2023. Målet är att minska materialkostnaderna med 7 procent vid samma tidpunkt. Koncernen planerar att sänka FoU- och capex-förhållandena inom Automotive Division till cirka 6 procent vardera. Dessutom ska synergier utnyttjas bredare i hela koncernen, och den koncerninterna finanshanteringen ska i framtiden baseras på en matris av varumärken samt plattformar för elektrifiering, mjukvara och mobilitet.

Arno Antlitz är för närvarande ledamot i styrelsen för AUDI AG med ansvar för finans och juridiska frågor. Han kommer att efterträda Frank Witter som koncernens finansdirektör den 1 april.

– Vi strävar efter att lägga den ambitiösa omställningen av Volkswagen-koncernen på en solid ekonomisk grund. Fokus ligger för det första på att fördela och omdirigera resurser och kapital till elektrifiering, digitalisering och mobilitetstjänster. För det andra vill vi säkra och stärka vår finansiella grund genom att vidta åtgärder på inkomst- och kostnadssidan som gör det möjligt för oss att investera i framtida teknik, avslutar Antlitz.

1 ID.3 - effektförbrukning i kWh/100 km (kombinerad): 15,4-13,1 (NEDC); CO2-utsläpp i g/km: 0 (kombinerat); effektivitetsklass: A +

Mer pressmaterial och koncernens årsredovisning finns på www.volkswagen-newsroom.com. Här kan också dagens presentation ses i efterhand: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/live-stream-5455 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Koncernens nya plattform för framtidens teknik
Koncernens nya plattform för framtidens teknik
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

#Project1Hour: Volkswagen-koncernen med 660 000 medarbetare i den största klimatkampanjen i företagets historia21.4.2021 14:30:03 CEST | Pressmeddelande

På Earth Day 2021 kommer alla medarbetare i Volkswagen-koncernen att under arbetstid i en timme diskutera sitt bidrag till minskad klimatpåverkan. "Jag ser fram emot att få många förslag från våra medarbetare runt om i världen för att ytterligare påskynda våra aktiviteter för minskad klimatpåverkan", säger koncernens VD, Herbert Diess.

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi22.3.2021 11:43:27 CET | Pressmeddelande

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

Volkswagen-koncernen samarbetar med Microsoft för att påskynda utvecklingen av automatiserad körning15.2.2021 11:00:49 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen stärker sina möjligheter i utvecklingen av automatiserade körfunktioner (AD). Koncernens mjukvaruföretag Car.Software Organization ska samarbeta med Microsoft för att bygga en molnbaserad Automated Driving Platform (ADP) på Microsoft Azure och använda dess beräknings- och datafunktioner för att leverera automatiserade körupplevelser ännu snabbare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum