Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen i strategiska samarbeten för industrialisering av batteriteknik

Dela

Volkswagen-koncernen har ingått ytterligare tre strategiska samarbeten som stärker företagets position inom batteriområdet. De nya partnerna är den ledande materialteknikkoncernen Umicore, batterispecialisten 24M Technologies och miljöteknikföretaget Vulcan Energy Resources Ltd.

Från vänster: Mathias Miedreich (Umicore), Thomas Schmall, Frank Blome, Jörg Teichmann (Volkswagen), och Ralph Kiessling (Umicore).
Från vänster: Mathias Miedreich (Umicore), Thomas Schmall, Frank Blome, Jörg Teichmann (Volkswagen), och Ralph Kiessling (Umicore).
  • Volkswagen-koncernen ska stärka sin kunskap om batteriteknik och kostnadshantering ytterligare, och driva på den vertikala integreringen av batteriets värdekedja
  • Planerat joint venture med Umicore för att gemensamt producera material för battericeller
  • Investering i 24M säkerställer tillgång till innovativ torrbeläggningsprocess i battericellsproduktionen
  • Långsiktigt avtal med Vulcan Energy Resources Ltd. om leverans av koldioxidfritt litium

Volkswagen-koncernen har ingått ytterligare tre strategiska samarbeten som stärker företagets position inom batteriområdet. De nya partnerna är den ledande materialteknikkoncernen Umicore, batterispecialisten 24M Technologies och miljöteknikföretaget Vulcan Energy Resources Ltd.

Även om dessa tre samarbeten är oberoende av varandra, delar de ett gemensamt mål: Industrialisering av batteriteknik och volymproduktion av ännu mer hållbara, banbrytande batterier. Volkswagen-koncernen implementerar konsekvent sin tekniska färdplan för den egna utvecklingen och produktionen av battericeller, som presenterades på företagets Power Day tidigare i år. Bara i Europa planerar koncernen att bygga sex gigafabriker fram till 2030.

Thomas Schmall, ledamot i koncernledningen med ansvar för teknik och VD för Volkswagen Group Components:
– Volkswagen genomför sin batteristrategi mycket konsekvent och i hög takt. Volkswagens enhetliga cell måste ligga i framkant när det gäller prestanda, kostnader och hållbarhet redan från början. Med våra nya partners är vi ett steg närmare att nå detta mål. Tillsammans kommer vi att fokusera på viktiga delar av batteriets värdekedja och utveckla spjutspetsteknik.

Samriskföretag med Umicore

Volkswagen AG och Umicore, ledande inom rena mobilitetsmaterial, planerar att bilda ett samriskföretag för att förse Volkswagen AG:s europeiska battericellsfabriker med katodmaterial. För Volkswagen AG är detta nästa logiska steg mot en vertikal integrering av leveranskedjan, efter att redan ha beslutat att införa storskalig, egen produktion av den enhetliga cellen.

Avsikten är att stegvis öka samriskföretagets produktionskapacitet med start 2025 med en inledande produktion på 20 GWh för Volkswagens gigafabrik i Salzgitter, Tyskland. Det slutliga målet är att nå en årlig produktionskapacitet på upp till 160 GWh i slutet av decenniet, eller med andra ord, en årlig produktionskapacitet för att driva cirka 2,2 miljoner elbilar.

En viktig grundpelare är att etablera ett långsiktigt samarbete som bland annat innefattar delning av investeringar och att ha ett ramverk för att utveckla nästa generations teknik. Dessutom syftar samriskföretaget till att tillsammans bygga upp produktionskapacitet för prekursorer och katodmaterial i Europa, och på ett hållbart sätt säkra en ansvarsfullt anskaffad råvarukapacitet till konkurrenskraftiga priser. Ett nära samarbete för att främja kostnadsoptimeringsaktiviteter och öka effektiviteten i produktionsprocesserna står också på dagordningen.

Mathias Miedreich, VD för Umicore:
– Vi är mycket glada över att vara en långsiktig partner till Volkswagen när det gäller att förverkliga företagets ambitiösa e-mobilitetsstrategi i Europa och att kunna föra in vår mångåriga och beprövade expertis inom laddningsbara batterimaterial i detta unika samriskföretag. Kompletteringen av vår omfattande teknik, innovation och vårt industriella kunnande kommer att ge oss ett starkt ramverk för att utveckla nästa generations batterimaterialtekniker, vilket ger oss en betydande fördel på denna snabbväxande marknad.

Alla föreslagna tillvägagångssätt och processer är föremål för slutgiltiga avtal och sedvanliga villkor, inklusive vissa myndighetsgodkännanden. Samtidigt siktar Volkswagen AG och Umicore N.V. på att i ett senare skede eventuellt inkludera ytterligare delar av återvinning och vidareförädling i samarbetet.

I grund och botten kommer samriskföretaget att stödja Volkswagen AG när det gäller att etablera en europeisk batteriförsörjningskedja och sända en stark signal för den pågående utrullningen av framtidsinriktad battericellsteknik i Europa.

Investering i 24M Technologies, Inc.

För att utveckla banbrytande produktionsteknik för sina battericellsfabriker, investerar Volkswagen AG i 24M, en avknoppning från Massachusetts Institute of Technology (MIT), baserat i Cambridge. Målet är att industrialisera 24M-tekniken, en halvfast process som är en förbättring jämfört med den torra beläggningsprocessen, inom bilbatteriområdet.

Målet är att generera avsevärd kostnadsoptimering i framtida batteriproduktion genom att minska materialanvändningen och eliminera flera steg från den konventionella produktionsprocessen. För detta ändamål kommer ett nytt Volkswagen-ägt dotterbolag att vidareutveckla och skala upp tekniken för fordonstillämpning baserat på 24M IP.

Naoki Ota, VD och koncernchef för 24M:
– 24M:s mission är att utveckla en bättre, renare energiframtid med hjälp av vår teknik. Vårt samarbete med Volkswagen gör att 24M-ekosystemet utvidgas avsevärt. Deras investering, samarbetsutveckling och förmåga att skala upp globalt kommer att påskynda vår tillverkningsplattform och därmed ersätta den konventionella tillverkningsprocessen och snabba upp användningen av elfordon.

Möjliga fördelar inkluderar upp till 40 procent mindre produktionsyta, betydande besparingar på investeringar och effektivare produktåtervinning, samt minskning av koldioxidavtrycket från batteriproduktionen. Införandet av processen i storskalig produktion är ett mål för andra halvan av årtiondet. Genomförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga avslutsvillkor.

Långsiktigt avtal med Vulcan Energy Resources Ltd

Volkswagen AG och Vulcan Energy Resources Ltd har undertecknat ett avtal om leverans av CO2-neutralt litium från övre Rhendalen i Tyskland. Det bindande avtalet fokuserar på att tillhandahålla litiumhydroxid under en femårsperiod från 2026. Produkten kommer att bidra till att säkra Volkswagens efterfrågan på framtida egen cellproduktion både i Tyskland och Europa. Ytterligare aspekter av ett eventuellt strategiskt partnerskap är under förhandling.

Francis Wedin, VD Vulcan Energy:
– Genom detta avtal kommer Vulcan Energy att bli en viktig drivkraft för Volkswagens världsledande mål att producera koldioxidneutrala elbilar, inklusive alla råmaterial i batterileveranskedjan. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Volkswagen-koncernen för att bygga upp en hållbar, lokal litiumförsörjning för den tyska och europeiska bilsektorn.

Vulcan håller för närvarande på att utveckla ett projekt för att producera koldioxidfritt litium i övre Rhendalen med hjälp av en lokal och litiumrik geotermisk saltlösning. Projektet Zero Carbon Lithium syftar till att etablera en hållbar och regional litiumkälla från Europas största avlagring. Produktionsprocessen kräver inte fossila bränslen eller avdunstningsdammar.

Om Umicore

Umicore är en global koncern inom materialteknik och återvinning. Den fokuserar på tillämpningsområden där dess expertis inom materialvetenskap, kemi och metallurgi gör verklig skillnad. Umicores aktiviteter är organiserade i tre affärsgrupper: Catalysis, Energy & Surface Technologies och Recycling. Varje affärsgrupp är indelad i marknadsfokuserade affärsenheter som erbjuder material och lösningar som ligger i framkant när det gäller ny teknisk utveckling och är avgörande för vardagslivet.

Om 24M

24M uppfyller världens behov av prisvärd energilagring genom att möjliggöra en ny, mer kostnadseffektiv lösning – SemiSolidTM litiumjonteknik. Genom att återuppfinna battericellens design och tillverkningsmetod har 24M löst den kritiska, årtionden gamla utmaningen som förknippas med världens föredragna energilagringskemi: att minska höga kostnader samtidigt som man förbättrar säkerhet, tillförlitlighet och prestanda. 24M grundades och leddes av några av batteriindustrins främsta uppfinnare, forskare och entreprenörer och har sitt huvudkontor i Cambridge, Massachusetts, USA.

Om Vulcan Energy Resources Ltd

Vulcan siktar på att bli världens första litiumproducent med nettonollutsläpp av växthusgaser. Projektet ZERO CARBON LITHIUMTM har för avsikt att producera en kemisk produkt av batterikvalitet med litiumhydroxid från sin kombinerade geotermiska energi och litiumresurs i Tyskland, som är Europas största litiumresurs.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Från vänster: Mathias Miedreich (Umicore), Thomas Schmall, Frank Blome, Jörg Teichmann (Volkswagen), och Ralph Kiessling (Umicore).
Från vänster: Mathias Miedreich (Umicore), Thomas Schmall, Frank Blome, Jörg Teichmann (Volkswagen), och Ralph Kiessling (Umicore).
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen driver på arbetet med att minska koldioxidutsläppen och uppfyller EU:s mål för CO2-utsläpp24.1.2022 16:24:40 CET | Pressmeddelande

Under 2021 levererades 472 300 elektrifierade fordon i EU, inklusive Norge och Island, vilket är 64 procent mer än året innan. Andelen elbilar och laddhybrider ökade till 17,2 procent av de totala leveranserna (2020: 10,1 %). Koncernen är därmed klart marknadsledande inom elbilssegmentet i Europa, med en marknadsandel på cirka 25 procent.

Volkswagen-koncernens resultat för tredje kvartalet minskade jämfört med föregående år på grund av halvledarbristen – lönsamhetsmålet för 2021 bekräftat28.10.2021 19:05:33 CEST | Pressmeddelande

Den globala halvledarbristen påverkade särskilt Volkswagen-koncernens resultat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 2,8 (3,2) miljarder euro under perioden juli till september, en minskning jämfört med de två första kvartalen i år och den pandemirelaterade svaga perioden föregående år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum