Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen presenterar ett solitt resultat för första halvåret

Dela
  • Rörelseresultatet före engångsposter för de första sex månaderna ökade jämfört med förra året
  • Volkswagen personbilar visar ett robust resultat under andra kvartalet
  • CFO Witter: "Koncernen kan bygga vidare på sin starka intjäningsförmåga"

Wolfsburg 28 juli 2016 – Volkswagen-koncernen avslutade första halvan av innevarande räkenskapsår i en mycket bättre position än väntat. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 7,5 miljarder euro under sexmånadersperioden (föregående år: 7,0 miljarder euro). Volkswagen-koncernen visade därmed en stark utveckling under första halvåret 2016. Negativa engångsposter under perioden minskade dock rörelseresultatet med 2,2 (0,2) miljarder euro, främst på grund av legala risker till följd av dieselfrågan, för vilka ytterligare avsättningar uppgående till 1,6 miljarder euro redovisades under de första sex månaderna av året. Som en följd av detta minskade koncernens rörelseresultat efter engångsposter till 5,3 miljarder euro. Koncernens försäljningsmarginal minskade till 4,9 (6,3) procent; försäljningsmarginalen före engångsposter var 7,0 (6,4) procent. Koncernens försäljningsintäkter under de första sex månaderna sjönk till en något lägre nivå än föregående år och uppgick till 107,9 (108,8) miljarder euro.

– Särskilt mot bakgrund av aktuella engångsposter, kan vi vara nöjda med vårt resultat för första halvåret. Siffrorna visar att vår rörelseverksamhet är sund. Med våra varumärken som bas står koncernen på många starka pelare. Med utgångspunkt i dessa grundvalar kommer vi att förändra Volkswagen-koncernen med vår nya "Together – Strategy 2025” från att vara en biltillverkare till att bli en världsledande leverantör av hållbar mobilitet", säger Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.

Koncernens rörelseresultat inkluderar inte andelen av rörelseresultatet för de kinesiska joint venture-bolagen, vilket under rapportperioden uppgick till 2,4 (2,7) miljarder euro. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför enbart i det finansiella resultatet. Till följd av lägre kapitalavkastning och omvärderingseffekter, sjönk resultatet före skatt under första halvåret till 4,8 (7,7) miljarder euro. Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (5,7) miljarder euro.

– Vi levererade ett solitt resultat under svåra förhållanden. Detta visar att Volkswagen-koncernen har en stark intjäningsförmåga. Men det kommer att krävas stora ansträngningar för att absorbera en betydande påverkan från dieselfrågan", säger Frank Witter, Volkswagen-koncernens finansdirektör.

Framtidsutsikter

– Vi kommer att arbeta hårt på vår intjäningsförmåga för att hantera de framtida investeringar som är nödvändiga i förändringen av vår kärnverksamhet inom fordonsbranschen och i byggandet av en innovativ affärsenhet för mobilitetstjänster. En pelare i vår ”Together – Strategy 2025” är därför att alla varumärken och affärsområden bidrar till ökad effektivitet vid varje länk i värdekedjan ", kommenterar Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.

Volkswagen-koncernen förväntar sig att beroende på de ekonomiska villkoren och valutakursutvecklingen, och mot bakgrund av utsläppsfrågan, kan koncernens försäljningsintäkter för 2016 minska med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. Förutom utsläppsfrågan utgör en starkt konkurrensutsatt omvärld, valuta- och ränterörligheten samt fluktuationer i råvarupriser, faktorer som innebär utmaningar. Positiva effekter väntas från de effektiviseringsprogram som genomförs av alla märken och genom utnyttjande av modulära byggsystem.

När det gäller koncernens rörelseresultat före engångsposter, väntas försäljningsmarginalen ligga mellan 5,0 och 6,0 procent för 2016.

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf på engelska.

VWgroup Q2 2016 28 juli ENG

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora i samarbete om självkörande fordon5.1.2018 11:27Pressmeddelande

Det strategiska samarbetet med Aurora, som är ledande inom teknik för självkörande fordon, meddelades vid CES 2018. Samarbetet innebär utbyte av förstklassig kompetens och erfarenhet för att snabbt, brett och säkert ta fram självkörande fordon för våra vägar. Aurora stöder förverkligandet av Volkswagen-koncernens framtidsvision "Mobilitet för alla med en knapptryckning”. Wolfsburg, 5 januari 2018 – Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora har meddelat att de inlett ett strategiskt samarbete med syftet att tillhandahålla självkörande elfordon i städerna genom så kallad Mobility-as-a-Service (MaaS). Volkswagen-koncernen definierade i framtidsprogrammet TOGETHER – STRATEGY 2025 målet att bli världsledande inom autonom körning med självkörningssystemet (SDS). Koncernen har en lång tradition som ledande inom avancerad, automatiserad fordons- och mobilitetsteknik. Redan 2005 vann ett team från Volkswagen Electronics Research Lab vid Stanford University DARPA Grand Challenge, vilket an

Volkswagen-koncernen lanserar "Roadmap E" – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift12.9.2017 13:56Pressmeddelande

- Koncernens märken kommer att ta fram 80 nya eldrivna fordon till kunder senast år 2025 - Investeringstakten ökar: över 20 miljarder euro öronmärkta för industrialisering av e-mobilitet- - Batteristrategin drivs framåt: anbudsförfrågan på en global ordervolym på över 50 miljarder euro- - Koncernchefen Matthias Müller inför IAA 2017: "Vi kommer att leda branschens omvandling."

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen Group lanserar åtgärdspaket4.8.2017 16:41Pressmeddelande

- Nya incitament ska erbjudas kunderna för att främja inbyte av Euro 1 - Euro 4 dieselmodeller för alla koncernens varumärken - Mjukvaruuppdatering för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselbilar erbjuds dieselkunder i Europa och för alla koncernens varumärken - Volkswagen kommer att ge betydande ekonomiska bidrag till en fond för "hållbar mobilitet för städer" - Koncernchef Matthias Müller: "Det nya åtgärdspaketet är omfattande och kommer att minska utsläppen av kväveoxider avsevärt och förbättra luftkvaliteten."

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum