Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen presenterar ett solitt resultat för första halvåret

Dela
  • Rörelseresultatet före engångsposter för de första sex månaderna ökade jämfört med förra året
  • Volkswagen personbilar visar ett robust resultat under andra kvartalet
  • CFO Witter: "Koncernen kan bygga vidare på sin starka intjäningsförmåga"

Wolfsburg 28 juli 2016 – Volkswagen-koncernen avslutade första halvan av innevarande räkenskapsår i en mycket bättre position än väntat. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 7,5 miljarder euro under sexmånadersperioden (föregående år: 7,0 miljarder euro). Volkswagen-koncernen visade därmed en stark utveckling under första halvåret 2016. Negativa engångsposter under perioden minskade dock rörelseresultatet med 2,2 (0,2) miljarder euro, främst på grund av legala risker till följd av dieselfrågan, för vilka ytterligare avsättningar uppgående till 1,6 miljarder euro redovisades under de första sex månaderna av året. Som en följd av detta minskade koncernens rörelseresultat efter engångsposter till 5,3 miljarder euro. Koncernens försäljningsmarginal minskade till 4,9 (6,3) procent; försäljningsmarginalen före engångsposter var 7,0 (6,4) procent. Koncernens försäljningsintäkter under de första sex månaderna sjönk till en något lägre nivå än föregående år och uppgick till 107,9 (108,8) miljarder euro.

– Särskilt mot bakgrund av aktuella engångsposter, kan vi vara nöjda med vårt resultat för första halvåret. Siffrorna visar att vår rörelseverksamhet är sund. Med våra varumärken som bas står koncernen på många starka pelare. Med utgångspunkt i dessa grundvalar kommer vi att förändra Volkswagen-koncernen med vår nya "Together – Strategy 2025” från att vara en biltillverkare till att bli en världsledande leverantör av hållbar mobilitet", säger Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.

Koncernens rörelseresultat inkluderar inte andelen av rörelseresultatet för de kinesiska joint venture-bolagen, vilket under rapportperioden uppgick till 2,4 (2,7) miljarder euro. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför enbart i det finansiella resultatet. Till följd av lägre kapitalavkastning och omvärderingseffekter, sjönk resultatet före skatt under första halvåret till 4,8 (7,7) miljarder euro. Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (5,7) miljarder euro.

– Vi levererade ett solitt resultat under svåra förhållanden. Detta visar att Volkswagen-koncernen har en stark intjäningsförmåga. Men det kommer att krävas stora ansträngningar för att absorbera en betydande påverkan från dieselfrågan", säger Frank Witter, Volkswagen-koncernens finansdirektör.

Framtidsutsikter

– Vi kommer att arbeta hårt på vår intjäningsförmåga för att hantera de framtida investeringar som är nödvändiga i förändringen av vår kärnverksamhet inom fordonsbranschen och i byggandet av en innovativ affärsenhet för mobilitetstjänster. En pelare i vår ”Together – Strategy 2025” är därför att alla varumärken och affärsområden bidrar till ökad effektivitet vid varje länk i värdekedjan ", kommenterar Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.

Volkswagen-koncernen förväntar sig att beroende på de ekonomiska villkoren och valutakursutvecklingen, och mot bakgrund av utsläppsfrågan, kan koncernens försäljningsintäkter för 2016 minska med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. Förutom utsläppsfrågan utgör en starkt konkurrensutsatt omvärld, valuta- och ränterörligheten samt fluktuationer i råvarupriser, faktorer som innebär utmaningar. Positiva effekter väntas från de effektiviseringsprogram som genomförs av alla märken och genom utnyttjande av modulära byggsystem.

När det gäller koncernens rörelseresultat före engångsposter, väntas försäljningsmarginalen ligga mellan 5,0 och 6,0 procent för 2016.

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf på engelska.

VWgroup Q2 2016 28 juli ENG

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Nytt leveransrekord för Volkswagen-koncernen 201811.1.2019 15:36Pressmeddelande

Med 10,83 miljoner fordon levererade världen över, 0,9 procent mer än 2017, satte Volkswagen-koncernen nytt rekord. Marknaderna i Sydamerika, Europa, USA och Kina ökade både leveranserna och i vissa fall även koncernens marknadsandelar. En framgångsrik produktoffensiv från koncernens varumärken kunde mer än kompensera riskerna i enskilda regioner, som den allmänna ekonomiska osäkerheten i Kina och de negativa effekterna av WLTP-övergången i Europa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum