Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen redovisar ett solitt resultat för perioden januari till september

Dela
  • Försäljningsintäkter på 159,9 miljarder euro i nivå med föregående år
  • Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades med 1,1 miljarder euro och uppgick till 11,3 miljarder euro de första nio månaderna
  • Nettolikviditeten i Automotive Division robust på 31,1 miljarder euro
  • Engångsposter under de tre första kvartalen 2016 drog ner resultatet med 2,6 miljarder euro
  • Finansdirektör Witter: "Trots stora utmaningar och de negativa effekterna av dieselfrågan står Volkswagen-koncernen fortsatt på solid ekonomisk grund."

Wolfsburg den 27 oktober, 2016 – Volkswagen-koncernen genererade ett rörelseresultat före engångsposter på 11,3 (10,2) miljarder euro under årets första nio månader, vilket motsvarar en ökning med 10,5 procent. Försäljningsintäkterna på 159,9 miljarder euro var i nivå med föregående år, och koncernens försäljningsmarginal före engångsposter uppgick till 7,0 (6,4) procent.

Resultatet under tredje kvartalet påverkades emellertid av ytterligare avsättningar i samband med dieselfrågan om 0,4 miljarder euro. För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet efter engångsposter till 8,6 (3,3) miljarder euro. Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (4,0) miljarder euro.

– Siffrorna för de tre första kvartalen visar den operativa styrkan hos våra varumärken inom Volkswagen-koncernen. Detta utgör en robust bas som vi kommer att utgå från under vår omvandling från biltillverkare till leverantör av hållbar mobilitet. Vi har lagt ut en övertygande plan för denna omvandling i vår "TOGETHER - Strategy 2025”. Vårt framtida program och de senaste kvartalsresultaten visar att Volkswagen-koncernen förblir fullt fungerande trots det nuvarande trycket, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

Koncernens finansdirektör, Frank Witter, betonade också att koncernens starka finansiella ställning är en mycket viktig faktor för fortsatta framgångar.
– Trots stora utmaningar och negativa effekter av dieselfrågan står Volkswagen-koncernen kvar på en solid ekonomisk grund. Vår nettolikviditet ger oss finansiell stabilitet för att aktivt utforma framtidens mobilitet och samtidigt hantera de ekonomiska konsekvenserna av dieselfrågan, tillsammans med de investeringar och utlägg som krävs för efterlevnad av CO2-krav och ny teknik. Särskilt effekterna av dieselfrågan kräver en systematisk, disciplinerad inställning till investeringar och kostnader. Ytterligare betydande produktivitetsförbättringar och lönsamhet är nödvändiga över hela koncernen. Märket Volkswagens "pakt för framtiden" är av avgörande betydelse för hela koncernens framtid, avslutar Frank Witter.

Koncernens rörelseresultat och försäljningsintäkter inkluderar inte verksamheten i de kinesiska joint venture-bolagen. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför enbart i det finansiella resultatet. Andelen av rörelseresultatet hänförligt till de kinesiska joint venture-bolagen till slutet av september 2016 förblev stabil på 3,6 (3,8) miljarder euro.

Framtidsutsikter
 

Förväntningarna är att Volkswagen-koncernens leveranser till kunder 2016 kommer att bli något högre än föregående år, trots ständigt utmanande marknadsförhållanden, med en växande volym i Kina. Beroende på det ekonomiska klimatet, växelkursutvecklingen och dieselfrågan räknar koncernen med att försäljningsintäkterna 2016 kommer att matcha föregående års nivå. När det gäller koncernens rörelseresultat före engångsposter, förväntas att försäljningsmarginalen kommer att vara i den övre delen av prognosintervallet 5,0-6,0 %.

Mer information finns i den internationella pressreleasen. Se bifogad PDF-fil (på engelska).

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Matthias Müller – Siffrorna för de tre första kvartalen visar den operativa styrkan hos våra varumärken inom Volkswagen-koncernen. Detta utgör en robust bas som vi kommer att utgå från under vår omvandling från biltillverkare till leverantör av hållbar mobilitet, säger Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller.
Matthias Müller – Siffrorna för de tre första kvartalen visar den operativa styrkan hos våra varumärken inom Volkswagen-koncernen. Detta utgör en robust bas som vi kommer att utgå från under vår omvandling från biltillverkare till leverantör av hållbar mobilitet, säger Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora i samarbete om självkörande fordon5.1.2018 11:27Pressmeddelande

Det strategiska samarbetet med Aurora, som är ledande inom teknik för självkörande fordon, meddelades vid CES 2018. Samarbetet innebär utbyte av förstklassig kompetens och erfarenhet för att snabbt, brett och säkert ta fram självkörande fordon för våra vägar. Aurora stöder förverkligandet av Volkswagen-koncernens framtidsvision "Mobilitet för alla med en knapptryckning”. Wolfsburg, 5 januari 2018 – Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora har meddelat att de inlett ett strategiskt samarbete med syftet att tillhandahålla självkörande elfordon i städerna genom så kallad Mobility-as-a-Service (MaaS). Volkswagen-koncernen definierade i framtidsprogrammet TOGETHER – STRATEGY 2025 målet att bli världsledande inom autonom körning med självkörningssystemet (SDS). Koncernen har en lång tradition som ledande inom avancerad, automatiserad fordons- och mobilitetsteknik. Redan 2005 vann ett team från Volkswagen Electronics Research Lab vid Stanford University DARPA Grand Challenge, vilket an

Volkswagen-koncernen lanserar "Roadmap E" – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift12.9.2017 13:56Pressmeddelande

- Koncernens märken kommer att ta fram 80 nya eldrivna fordon till kunder senast år 2025 - Investeringstakten ökar: över 20 miljarder euro öronmärkta för industrialisering av e-mobilitet- - Batteristrategin drivs framåt: anbudsförfrågan på en global ordervolym på över 50 miljarder euro- - Koncernchefen Matthias Müller inför IAA 2017: "Vi kommer att leda branschens omvandling."

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen Group lanserar åtgärdspaket4.8.2017 16:41Pressmeddelande

- Nya incitament ska erbjudas kunderna för att främja inbyte av Euro 1 - Euro 4 dieselmodeller för alla koncernens varumärken - Mjukvaruuppdatering för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselbilar erbjuds dieselkunder i Europa och för alla koncernens varumärken - Volkswagen kommer att ge betydande ekonomiska bidrag till en fond för "hållbar mobilitet för städer" - Koncernchef Matthias Müller: "Det nya åtgärdspaketet är omfattande och kommer att minska utsläppen av kväveoxider avsevärt och förbättra luftkvaliteten."

Volkswagen-koncernen: Sex solida månader banar väg för framtiden28.7.2017 13:07Pressmeddelande

Koncernens rörelseresultat steg till 8,9 miljarder euro under första halvåret 2017. Fortsatt sund nettolikviditet i bildivisionen trots höga utflöden till följd av konsekvenserna av dieselkrisen. Koncernens försäljningsintäkter växte kraftigt till 116 miljarder euro under perioden fram till slutet av juni. Finansdirektör Frank Witter: "Vår finansiella utveckling är tillräcklig för att hantera omvandlingen inom bilindustrin och framtidens frågor."

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum