Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen: Sex solida månader banar väg för framtiden

Dela

Koncernens rörelseresultat steg till 8,9 miljarder euro under första halvåret 2017. Fortsatt sund nettolikviditet i bildivisionen trots höga utflöden till följd av konsekvenserna av dieselkrisen. Koncernens försäljningsintäkter växte kraftigt till 116 miljarder euro under perioden fram till slutet av juni. Finansdirektör Frank Witter: "Vår finansiella utveckling är tillräcklig för att hantera omvandlingen inom bilindustrin och framtidens frågor."

Volkswagen-koncernen är fortsatt robust: De första sex månaderna av innevarande räkenskapsår har levererat en solid uppsättning resultat, följt av ytterligare framsteg i  genomförandet av framtidsprogrammet "TOGETHER – STRATEGY 2025". Från början av januari till slutet av juni ökade koncernens omsättning med 7,3 procent till 115,9 miljarder euro. Under perioden ökade rörelseresultatet till 8,9 miljarder euro (från 7,5 föregående år) och försäljningsmarginalen ökade till 7,7 procent (jämfört med 7,0 procent föregående år). Alla siffror från tidigare år utesluter engångsposter vid den tiden.

Frank Witter, Volkswagen-koncernens finansdirektör: 

- Utvecklingen under årets första sex månader är resultatet av ett bra lagarbete under fortsatt svåra förhållanden. Resultatet förbättrades genom tillväxt i bilförsäljningen. Ökningarna under första halvåret skedde främst i Europa, men också i Nord- och Sydamerika, vilket är särskilt uppmuntrande. En framgångsrik placering av en hybridobligation hade också en positiv effekt på nettolikviditeten inom bildivisionen och understryker det förtroende investerarna har för vår strategi. Jag är fast övertygad om att vår finansiella utveckling är tillräcklig för att hantera omvandlingen inom bilindustrin och framtidens frågor.

Koncernens rörelseresultat inkluderar inte andelen av rörelseresultatet för de kinesiska joint venture-bolagen. Detta uppgick till 2,1 (2,4) miljarder euro under första halvåret. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför endast i koncernens finansiella resultat. Volkswagen-koncernens resultat före skatt ökade till 9,0 (4,8) miljarder euro under första halvåret, närmast en fördubbling jämfört med föregående år, vilket påverkades negativt av engångsposter. Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 (3,6) miljarder euro.

Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD:

- Det anmärkningsvärda halvårsresultatet och den utmärkta leveransutvecklingen i juni bekräftar att Volkswagen-koncernen är på rätt väg igen. Vi är tacksamma för det ökande förtroende vi åtnjuter hos kunderna och på kapitalmarknaderna. Vår solida verksamhet utgör grunden för vårt arbete, nämligen att omvandla Volkswagen-koncernen från att vara enbart en biltillverkare till en världsledande leverantör av hållbar mobilitet. Halvårsrapporten visar också den enorma potential som finns i vårt företag hos våra olika varumärken. Jag är övertygad om att vi kan arbeta tillsammans för att slutföra vår omvandling som planerat.

Framtidsutsikter

Volkswagen-koncernen förväntar att leveranserna till kunder måttligt kommer att överträffa volymen under föregående år under fortsatt utmanande marknadsvillkor. Vi förutser särskilda utmaningar som uppstår på grund av den ekonomiska situationen, intensiv konkurrens på marknaden, växelkursvolatilitet och dieselfrågan.

Försäljningsintäkterna för Volkswagen-koncernen, affärsområdet personbilar och affärsområdet kommersiella fordon förväntas växa med mer än 4 procent  under 2017 jämfört med föregående år. Vad avser koncernens rörelseresultat förutspår Volkswagen-koncernen en försäljningsmarginal på mellan 6,0 och 7,0 procent för innevarande räkenskapsår.

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf på engelska.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2016 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 726 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,9 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 15 205 lätta transportbilar vilket är 29,4 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2016.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora i samarbete om självkörande fordon5.1.2018 11:27Pressmeddelande

Det strategiska samarbetet med Aurora, som är ledande inom teknik för självkörande fordon, meddelades vid CES 2018. Samarbetet innebär utbyte av förstklassig kompetens och erfarenhet för att snabbt, brett och säkert ta fram självkörande fordon för våra vägar. Aurora stöder förverkligandet av Volkswagen-koncernens framtidsvision "Mobilitet för alla med en knapptryckning”. Wolfsburg, 5 januari 2018 – Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora har meddelat att de inlett ett strategiskt samarbete med syftet att tillhandahålla självkörande elfordon i städerna genom så kallad Mobility-as-a-Service (MaaS). Volkswagen-koncernen definierade i framtidsprogrammet TOGETHER – STRATEGY 2025 målet att bli världsledande inom autonom körning med självkörningssystemet (SDS). Koncernen har en lång tradition som ledande inom avancerad, automatiserad fordons- och mobilitetsteknik. Redan 2005 vann ett team från Volkswagen Electronics Research Lab vid Stanford University DARPA Grand Challenge, vilket an

Volkswagen-koncernen lanserar "Roadmap E" – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift12.9.2017 13:56Pressmeddelande

- Koncernens märken kommer att ta fram 80 nya eldrivna fordon till kunder senast år 2025 - Investeringstakten ökar: över 20 miljarder euro öronmärkta för industrialisering av e-mobilitet- - Batteristrategin drivs framåt: anbudsförfrågan på en global ordervolym på över 50 miljarder euro- - Koncernchefen Matthias Müller inför IAA 2017: "Vi kommer att leda branschens omvandling."

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen Group lanserar åtgärdspaket4.8.2017 16:41Pressmeddelande

- Nya incitament ska erbjudas kunderna för att främja inbyte av Euro 1 - Euro 4 dieselmodeller för alla koncernens varumärken - Mjukvaruuppdatering för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselbilar erbjuds dieselkunder i Europa och för alla koncernens varumärken - Volkswagen kommer att ge betydande ekonomiska bidrag till en fond för "hållbar mobilitet för städer" - Koncernchef Matthias Müller: "Det nya åtgärdspaketet är omfattande och kommer att minska utsläppen av kväveoxider avsevärt och förbättra luftkvaliteten."

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum