Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen stärker expansionen på de globala tillväxtmarknaderna efter ett starkt resultat för första kvartalet

Dela
Volkswagen-koncernen uppvisade ett starkt finansiellt resultat under första kvartalet, med en omsättning på 62,7 miljarder euro, trots en utmanande global miljö.
  • Omsättning på 62,7 miljarder euro i nivå med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgår till 8,5 miljarder euro (rörelsemarginal 13,5 procent), inklusive ett positivt tillskott på 3,5 miljarder euro hänförligt till värdering till verkligt värde, särskilt för säkringsinstrument
  • Fortsatt kostnadsdisciplin och positiv försäljningsmix leder till ett stabilt underliggande rörelseresultat redan innan säkringseffekter
  • Fortsatt engagemang för framtiden. Ökning av FoU-utgifterna med 10 procent
  • Global uppbyggnad stärker affärsmodellens motståndskraft
  • Prognosenför 2022 bekräftad
  • Herbert Diess: ”Även i en mer polariserad värld har Volkswagen bestämt sig för att utöka sitt globala fotavtryck för att öka den lönsamma tillväxten framöver.”

Volkswagen-koncernen uppvisade ett starkt finansiellt resultat under första kvartalet, trots en utmanande global miljö. De främsta drivkrafterna var en förbättrad försäljningsmix, bättre prissättning, fortsatt kostnadsdisciplin och den flexibilitet som koncernens globala uppbyggnad bidrar till. Därför kunde Volkswagen mildra effekterna av den globala bristen på halvledare och kabelhärvor genom att omfördela resurser mellan sina huvudmarknader i Europa, Kina samt Nord- och Sydamerika.

Detta resulterade i en omsättning på 62,7 miljarder euro (+0,6 %) och ett stabilt rörelseresultat före engångsposter på 8,5 miljarder euro inklusive positiva effekter huvudsakligen från säkringsaktiviteter för råvaror. Även om dessa effekter utesluts ligger det underliggande rörelseresultatet på omkring 5 miljarder euro betydligt över föregående år och understryker verksamhetens stabilitet.

Baserat på siffrorna och en förväntat bättre tillgång på halvledare under andra halvåret bekräftar koncernen sin prognos för 2022. Det är dock ännu inte möjligt att entydigt bedöma de konkreta effekterna av den senaste utvecklingen i konflikten mellan Ryssland och Ukraina eller effekterna av covid-19-pandemin på Volkswagen-koncernens verksamhet, på den globala ekonomin och tillväxten i branschen under räkenskapsåret 2022.

– Vår koncern har återigen visat stor motståndskraft under det första kvartalet trots de utmaningar utan motstycke som världen står inför på grund av det fruktansvärda kriget i Ukraina och den pågående pandemisituationen med dess påverkan på leveranskedjorna, säger koncernchefen Herbert Diess.

– Som ett sant globalt företag har vi omfattande produktionskapacitet på alla stora tillväxt- och försäljningsmarknader över hela världen. Volkswagens globala uppbyggnad har gjort det möjligt för oss att mildra många av de negativa effekter vi för närvarande ser. Även i en mer polariserad värld har Volkswagen bestämt sig för att utöka sitt globala fotavtryck och ytterligare driva på omställningen till en hållbar och helt digitaliserad mobilitetsleverantör, säger Diess.

Volkswagen-koncernen kommer att fortsätta att stärka sin expansion på de globala tillväxtmarknaderna. Ett särskilt fokus kommer att ligga på den nordamerikanska regionen, särskilt USA, där en ambitiös tillväxtplan genomförs för att uppnå målet om en marknadsandel på 10 procent fram till 2030. Elbilar kommer att vara den centrala delen i denna strategi, där koncernens elbilsportfölj ska växa till över 25 modeller i slutet av decenniet. Dessutom siktar koncernen på en battericellsproduktion i USA. Volkswagen tillkännagav nyligen ett åtagande på 7,1 miljarder USD för att stärka sitt utbud av elbilar, FoU och tillverkning i Nordamerika.

Volkswagen har behållit en hög takt på sin största enskilda marknad, Kina, vilket accelererar digitaliseringen och elektrifieringen. Volkswagen Anhui blir den nya e-mobilitetshubben, med tillverkning av MEB-baserade modeller från 2023. Där startar även en batterisystemfabrik produktionen nästa år. Koncernen har därför avsatt investeringar på 1 miljard euro vardera till Anhui och Gotion. För att bättre skräddarsy användarupplevelsen av koncernens mjukvarustack efter de kinesiska kundernas behov, har CARIAD redan påbörjat verksamhet i Beijing med 600 anställda. Målet är ett rikstäckande FoU-nätverk med Beijing, Shanghai, Chengdu och Hefei som första nav. Att använda lokala talanger är nyckeln till att stärka företagets FoU-kompetens i Kina.

Fortsatt starkt engagemang för FoU

Inom divisionen Automotive ökade FoU-utgifterna med 10,0 procent till 4,4 miljarder euro på grund av betydande utvecklingsaktiviteter för framtida helelektriska modeller och tekniker. FoU-kvoten uppgick till 8,5 procent (Q1 2021: 7,7 procent). Samtidigt minskade koncernen sina investeringskostnader med 11,5 procent till 1,7 miljarder euro. Detta medförde att Capex-kvoten sjönk till 3,3 procent jämfört med 3,7 procent under föregående år.

– I en utmanande miljö visar våra resultat för första kvartalet att vår verksamhet är stabil. Våra team lyckades i så stor utsträckning som möjligt minska störningarna i leveranskedjorna. Stark produktmix mot mer utrustade fordon i kombination med fortsatt kostnadsdisciplin bidrog till ett starkt resultat under Q1. Dessutom drog vi nytta av vår riskhantering när det gäller råvaror, säger Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens finanschef.

– Resultaten för Q1 och vår solida nettolikviditetsposition visar att vi är kapabla och villiga att kontinuerligt investera i vår omvandling och företagets framtid, även i svåra tider, säger Antlitz.

Nettokassaflödet för Automotive Division uppgår till cirka 1,5 miljarder euro, vilket återspeglar en säsongsmässig uppbyggnad i lager i kombination med en lägre produktionsnivå mot slutet av kvartalet.

Detta omfattar 0,5 miljarder euro för fusions- och förvärvsaktiviteter och 0,2 miljarder euro för dieselfrågan. Nettolikviditeten i Automotive Division uppgår till cirka 31 miljarder euro och drevs av nettokassaflödet samt inkluderar återbetalning av en hybridobligation på 1,1 miljarder euro i mars 2022 och den nya hybridobligationen på 2,25 miljarder euro som betalades ut samma månad.

Framsteg i omställningen till en hållbar mobilitetsleverantör

Volkswagen fortsätter att driva sin omställning till en hållbar mobilitetsleverantör. Det nya upplägg som koncernen beslutat om kommer att bli avgörande då Volkswagen utvecklas från en klassisk OEM (tillverkare av originalutrustning) till ett vertikalt integrerat mobilitetsföretag.

Volkswagens varumärken kommer att bli mer självständiga och koncernen kommer att fokusera på den övergripande strategin och synergieffekter. Volkswagens teknikplattformar kommer också att bli mer självbestämmande för att säkerställa att de kan maximera synergieffekter över hela koncernen.

Detta återspeglas också i koncernens ekonomiska styrmodell. Från och med kvartal 1 2022 redovisar koncernen sina varumärkesgrupper Volym, Premium och Sport. Dessutom är CARIAD, som ansvarar för den enhetliga mjukvarustacken, synlig som en separat enhet, liksom TRATON, som redovisas utan separat redovisning av Scania, MAN och Navistar.

Mer ambitiösa mål för utsläppsminskning

Öppna och transparenta globala marknader är grunden för framgångsrika affärer. Men de är också oumbärliga för att gemensamt uppnå ambitiösa hållbarhetsmål. Volkswagen-koncernen fortsätter att intensifiera sina ansträngningar på detta område och har höjt sin ambition för utsläppsminskningsmålen i sina egna produktionsanläggningar från 30 procent till 50 procent till 2030 jämfört med målen 2018. Science Based Targets initiative (SBTi) bekräftade nyligen att koncernens utökade klimatmål i produktionen nu ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Resultat från varumärkesgrupperna

Varumärkesgruppen Volume hade störst exponering mot de nuvarande negativa effekterna av kriget i Ukraina, den pågående covid-pandemin och bristen på halvledare. Trots dessa motvindar hade koncernen en skaplig start på året. Samtliga varumärken i volymgruppen såg en ökning av snittförsäljningspriserna även om försäljningen av enheter delvis minskade med tvåsiffriga procenttal.

Varumärkena Volkswagen, SEAT och Transportbilar såg en ökning av marginalerna. Det är bara SKODA som ser en nedgång då de konsoliderar den ryska verksamheten. Varumärkesgruppen Volume genererade försäljningsintäkter på 24,4 miljarder euro (27,4 miljarder) och en rörelsevinst före engångsposter på 0,9 miljarder euro (1,4 miljarder).

Varumärkesgruppen Premium (inklusive Bentley) låg i linje med föregående år med en omsättning på 14,4 miljarder euro. Rörelsevinsten före engångsposter mer än fördubblades till 3,5 miljarder euro (1,5 miljarder) trots den minskade volymen. Detta berodde främst på en fortsatt hög efterfrågan på välutrustade premiumfordon, den positiva effekten av värdering till verkligt värde av råvarusäkringar och lägre fasta kostnader.

Varumärkesgruppen Sport & Luxury såg en stark efterfrågan på 911, Panamera och Cayenne. Omsättningen ökade till 7,3 miljarder euro (7,0 miljarder). Framför allt ledde högre intäktsbidrag till ett ökat rörelseresultat på 1,4 miljarder euro (1,2 miljarder). Rörelsemarginalen uppgick till 18,6 procent.

TRATONs försäljningsintäkter på 8,4 miljarder euro under första kvartalet 2022 var 29,7 procent högre än föregående år, vilket inte inkluderade Navistars verksamhet. Rörelseresultatet var mer än tre gånger högre jämfört med motsvarande period föregående år, som påverkades av omstruktureringsåtgärder på MAN Nutzfahrzeuge i Europa. Även mix- och valutakurseffekter hade en positiv effekt.

CARIAD ökade sin nettoomsättning till 110 (75) miljoner euro under perioden januari till mars i år. Rörelseförlusten ökade till följd av högre initiala investeringar i våra mjukvarustackar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
VW AG: Första kvartalet 2022 jmf m 2021.
VW AG: Första kvartalet 2022 jmf m 2021.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT/CUPRA, VolkswagenTransportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernens anställda och återförsäljare uppmuntras att agera för klimatskyddet12.4.2023 12:25:14 CEST | Pressmeddelande

Kampanjen ”Project1Hour” äger rum i samband med internationella Earth Day den 22 april. För tredje året i rad kommer Volkswagen-koncernens anställda att ha möjlighet att engagera sig i miljö- och klimatskydd på sin arbetsplats under veckan fram till Earth Day. Under 2022 deltog cirka 300 000 anställda runt om i världen i vad som kan vara världens största klimatworkshop för företag. Årets kampanj kommer att utökas med ytterligare 500 000 anställda hos Volkswagen-återförsäljare runt om i världen, utöver de 675 000 anställda i koncernen som redan deltar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum