Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernens styrelse överens om ledande befattningar samt omorganisation av koncernledningen – starkare fokus på kostnader planeras

Dela

Efter styrelsemötet i Volkswagen-koncernen den 14 december 2020 meddelas förändringar i koncernledningen och strategin Together 2025+ fastslås. Omvandlingen av företaget går framåt och investeringarna i digitalisering och elektromobilitet fortsätter.

  • Styrelsen: ”Herbert Diess och hans nya koncernledning har fullt stöd för genomförandet av strategin Together 2025+”
  • Arno Antlitz efterträder finansdirektör Frank Witter
  • Murat Aksel kommer att ta över koncernens inköpsavdelning
  • Den nya funktionen ”Teknologi” inom koncernledningen kommer att ledas av Thomas Schmall
  • Wolfsburg blir center för högautomatiserad produktion av elfordon

Under sitt möte den 14 december behandlade Volkswagen AG:s styrelse strategin Together 2025+ och, i samband med detta, personalförändringar. Styrelsen beslutade enhälligt att ge sitt fulla stöd till strategin, särskilt företagets inriktning mot elektromobilitet och digitalisering. Detta resulterar i följande personalförändringar som beslutats av styrelsen:

– Arno Antlitz, för närvarande ledamot i styrelsen för AUDI AG med ansvar för finans och juridiska frågor, kommer att efterträda Frank Witter som finansdirektör, då Witters kontrakt, som tidigare meddelats, löper ut på egen begäran i slutet av juni 2021. Antlitz fokus kommer främst att ligga på ytterligare effektivitetsökningar.

– Som en del av förändringarna i koncernledningen kommer ansvarsområdena upphandling och komponenter att delas upp. En ny koncernledningsfunktion, ”Teknologi”, kommer att inrättas. Funktionen kommer från och med den 1 januari 2021 att ledas av Thomas Schmall, för närvarande CEO Volkswagen Group Components. I framtiden kommer Schmall att vara gruppansvarig för all komponentverksamhet, marknadsföring av Volkswagen-plattformar till tredje part, utveckling och tillverkning av battericeller, tillhörande upphandling, laddning och laddningssystem samt motsvarande joint ventures över hela världen.

– Från och med den 1 januari 2021 övertar Murat Aksel koncernens inköpsavdelning. Han kommer att ha kvar sin roll i koncernledningen för Volkswagen personbilar med ansvar för inköp. Uppdelningen mellan inköp och komponenter ska göra det möjligt för Murat Aksel att fullt ut fokusera på att optimera materialkostnaderna i hela koncernen. Alla tre nyutnämnda medlemmar i koncernledningen kommer att få ett treårigt kontrakt i enlighet med rekommendationerna i den nya tyska bolagsstyrningslagen.

Dessutom fastslog styrelsen efter dagens möte:
”Herbert Diess har haft stor inverkan på Volkswagen sedan 2015. Utan hans åtagande skulle omvandlingen av företaget inte ha varit så konsekvent och framgångsrik. Styrelsen värderar den beslutsamhet och uthållighet som Herbert Diess har visat när det gäller att driva framåt, inte bara med tekniska förändringar och bidraget till uppnåendet av klimatmålen, utan också med företagets ekonomiska resultat.”

”De kommande åren kommer styrelsen för Volkswagen AG att genomföra strategin med Herbert Diess i ledningen. Koncernledningens ordförande och hans nya ledningsgrupp har styrelsens fulla stöd, inte bara när det gäller den nya inriktningen mot elektromobilitet och digitalisering, utan också ökad effektivitet och lönsamhet i alla varumärken och delar av koncernen. I detta sammanhang är det fortfarande vårt gemensamma mål att kombinera omvandlingen med en hög kvalifikationsnivå och framtida möjligheter för koncernens anställda och – med hänsyn till befintliga program – att organisera nödvändig personalminskning, inklusive den demografiska förändringen, med beprövade personalåtgärder.”

– Volkswagen-koncernen visar med dessa åtgärder sin beslutsamhet att fortsätta driva förändringarna inom fordonssektorn framåt i hög hastighet. Samtidigt kommer koncernen att fortsätta att aktivt åstadkomma en framgångsrik omvandling av företaget och dess anläggningar. Med vår framåtblickande, gedigna planering av omvandlingen och anpassningen av anläggningarna, kommer vi att sätta ett exempel för hela sektorn även i framtiden, säger styrelsens ordförande, Hans Dieter Pötsch.

– Tillsammans driver vi beslutsamt framåt den största omvandlingen i Volkswagens historia. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta investera i elektromobilitet, digitalisering och batteriteknik och samtidigt avsevärt minska fasta kostnader och materialkostnader i hela koncernen, i alla varumärken och regioner, för att säkerställa Volkswagens framtida lönsamhet, säger Volkswagens VD, Herbert Diess.

– Det finns en överenskommelse mellan styrelsen, koncernledningen och arbetstagarrepresentanterna om koncernens konsekventa inriktning mot våra strategiska transformationsmål. Under genomförandet fortsätter alla inblandade att sätta lika stor vikt vid lönsamhet och skydd av jobb, som utbildning. Detta bevisar återigen att vi bäst kan möta de stora utmaningarna som ligger framför oss bara genom att arbeta tillsammans, säger företagsrådets ordförande, Bernd Osterloh.

På medellång sikt ska koncernens huvudkontor i Wolfsburg bli pionjäranläggning för högautomatiserad tillverkning av elfordon. Volkswagen personbilars framtida ledande elfordon kommer att byggas där under högproduktiva förhållanden, som också är konkurrenskraftiga när det gäller kostnader. För detta ändamål kommer ett projekt att inrättas, liknande Artemis-projektet på Audi, som samlar alla aktiviteter från utveckling till produktion.

Koncernledningen och koncernens företagsråd kommer i slutet av första kvartalet att enas om en plan för hela koncernen, för att minska de fasta kostnaderna med fem procent till 2023 med hänsyn taget till befintliga program.

Materialkostnaderna ska minskas med sju procent under de kommande två åren.

Det finns enighet i styrelsen om att Lamborghini och Ducati ska förbli en del av Volkswagen-koncernen. Under omorganisationen beslutades vidare att varumärket Bentley kommer att ligga inom Audi-ledningens ansvar från och med 1 mars 2021 för att möjliggöra synergier som en del av elektrifieringsstrategin för de två premiumvarumärkena.

Text och foton finns på:Volkswagen Newsroom

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2019 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 98 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,63 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde vi 14 832 lätta transportbilar vilket är 27,6 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,97 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2019.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen stärker marknadspositionen 2020 och håller full fart i e-offensiven13.1.2021 17:07:41 CETPressmeddelande

Volkswagen-koncernen överlämnade 9 305 400 fordon till kunder över hela världen 2020, en minskning med 15,2 procent jämfört med föregående år på grund av Covid-19. I december minskade leveranserna med endast 3,2 procent jämfört med samma månad föregående år, medan de under fjärde kvartalet minskade med totalt 5,7 procent. Detta innebar att koncernen utvidgade sin globala marknadsandel för personbilar något 2020 under en sjunkande totalmarknad.

Volkswagen-koncernen vill förbättra arbetsförhållandena i koboltgruvorna i Kongo19.11.2020 17:09:03 CETPressmeddelande

Som föregångare inom e-mobilitet driver Volkswagen-koncernen ständigt på för att ta ett större ansvar i sina råvaruförsörjningskedjor för batteritillverkning. Förutom att gå med i "Cobalt for Development"-initiativet har företaget även ingått ett partnerskap med RCS Global – ett företag som är specialiserat på hållbara inköp. Pilotprojektet i det kongolesiska koboltbältet har två fokusområden: förbättring av förhållandena för hantverksbrytning av kobolt samt levnadsförhållandena för människorna i de omgivande samhällena.

Volkswagen-koncernen ökar investeringarna i framtida teknik till 73 miljarder euro13.11.2020 18:03:20 CETPressmeddelande

Volkswagen-koncernen pressar framåt med omvandlingen till ett digitalt mobilitetsföretag. Som beslutats i Planeringsrunda 69 kommer koncernen att satsa cirka 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren. Detta tillkännagavs efter fredagens styrelsemöte. Investeringar i capex och FoU för framtida teknik kommer att höjas till 50 procent från 40 procent av koncernens totala investeringar på cirka 150 miljarder euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum