Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen meddelar preliminärt godkännande av förlikning gällande 2,0L TDI motorfordon i USA

Dela

Volkswagen AG meddelade den 26 juli att domaren Charles R. Breyer i United States District Court for Northern District of California har beviljat ett preliminärt godkännande av överenskommelsen som nåddes den 28 juni mellan konsumenter, representerade av grupptalans styrkommitté (PSC), för att lösa civilrättsliga anspråk gällande berörda Volkswagen och Audi 2,0L TDI motorfordon i USA.

Individuella gruppmedlemmar kommer nu att få information om sina rättigheter och möjligheter inom ramarna för avtalet. Volkswagen kommer att inleda förlikningsprogrammet omedelbart efter det att domstolen beviljar slutligt godkännande av förlikningen, vilket väntas ske under hösten 2016.

Enligt den föreslagna förlikningen kommer berättigade kunder att ha två val: (1) de kan sälja tillbaka sina fordon till Volkswagen eller säga upp sina leasingavtal utan någon extra avgift, eller (2) behålla sitt fordon och få en utsläppsmodifiering, givet godkännande av miljöskyddsmyndigheten (US Environmental Protection Agency, EPA) och California Air Resources Board (CARB). Kunder som väljer något av dessa alternativ kommer också att få en kontantbetalning från Volkswagen. Mer information om programmet finns på www.VWCourtSettlement.com.

Volkswagen uppskattar det konstruktiva engagemanget från alla parter, under ledning av domaren Breyer och med aktivt deltagande av medlaren Robert S. Mueller III, under det att godkännandeprocessen fortskrider. Alla parter anser att den föreslagna förlikningen kommer att innebära en rättvis, skälig och adekvat lösning för beröra Volkswagen- och Audikunder.

Följande fordon med 2,0-liters TDI-motor ingår i den föreslagna förlikningen: 

VW Beetle             VW Golf           VW Jetta            VW Passat                Audi A3 

2013- 2015          2010-2015         2009-2015          2012-2015          2010-2013; 2015

Volkswagen fortsätter att, i nära samarbete med EPA och CARB, arbeta för nå ett godkännande av utsläppsmodifieringar för alla ovan angivna 2,0L TDI fordon. Volkswagen strävar också efter att så snabbt som möjligt säkra ett godkännande av nya tekniska lösningar även för de berörda fordon som har en V6 3,0L TDI-motor.

Förutom den föreslagna överenskommelsen avseende grupptalan har Volkswagen samtyckt till ett avtal med detamerikanska justitiedepartementet (på uppdrag av EPA), CARB och delstaten Kaliforniens statsåklagare, samt till ett separat beslut från the Federal Trade Commission (FDC) avseende föreläggande och betalning av ett visst belopp gällande 2,0L TDI fordon.

Volkswagen har också träffat överenskommelser för existerande och potentiella konsumentkrav avseende 44 amerikanska delstater, Washington DC och Puerto Rico.

Dessa överenskommelser är inte ett erkännande av ansvar från Volkswagen. Dessa villkor är inte avsedda att tillämpas på, eller påverka, Volkswagens skyldigheter enligt lagar och bestämmelser i jurisdiktioner utanför USA. Volkswagen kommer fortsätter att arbeta för att lösa de kvarstående rättsliga frågorna i USA.

VOLKSWAGEN Group of America, Inc.

Chief Communications Officer North America Region

Pietro Zollino

Mobil: +1 (0) 571 / 471-1252

Mail: Pietro.Zollino@VW.com

Volkswagen Group Communications

Head of Group Communications

Company and Business

Eric Felber

Telefon: +49 (0) 5361 / 9-87575

Mail: eric.felber@volkswagen.de

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Nytt leveransrekord för Volkswagen-koncernen 201811.1.2019 15:36Pressmeddelande

Med 10,83 miljoner fordon levererade världen över, 0,9 procent mer än 2017, satte Volkswagen-koncernen nytt rekord. Marknaderna i Sydamerika, Europa, USA och Kina ökade både leveranserna och i vissa fall även koncernens marknadsandelar. En framgångsrik produktoffensiv från koncernens varumärken kunde mer än kompensera riskerna i enskilda regioner, som den allmänna ekonomiska osäkerheten i Kina och de negativa effekterna av WLTP-övergången i Europa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum