Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen överens om förlikning med amerikanska myndigheter, konsumenter och 44 amerikanska delstater angående TDI-dieselmotorfordon

Dela
 •  Den föreslagna förlikningen innefattar återköp och uppsägning av leasingavtal, utsläppsmodifieringar (om sådana godkänns) och utbetalningar till berörda kunder för cirka 475 000 2,0L TDI-fordon
 •  Volkswagen betalar 2,7 miljarder dollar till en miljöfond och investerar 2 miljarder dollar till initiativ för att främja miljövänlig utsläppsteknik i USA
 •  Separata uppgörelser med amerikanska stater reglerar konsumentskyddsärenden

Volkswagen AG meddelade idag att man kommit överens om en förlikning med det amerikanska justitiedepartementet, delstaten Kalifornien, Federal Trade Commission (FTC) och konsumenter, representerade av grupptalans styrkommitté (PSC) för att lösa civilrättsliga anspråk gällande berörda Volkswagen och Audi 2,0L TDI-motorfordon i USA. Av cirka 499 000 2,0L TDI-fordon som tillverkades i USA är cirka 460 000 Volkswagen och 15 000 Audi fortfarande i drift och berättigar till återköp, uppsägning av leasingavtal eller för utsläppsmodifieringar, om sådana godkänns av myndigheterna. Volkswagen kommer att inrätta en fond avseende 2,0L TDI-förlikningen om maximalt 10,033 miljarder dollar. Beloppet förutsätter ett hundraprocentigt deltagande, där alla berättigade kunder väljer att återköpa eller säga upp sitt leasingavtal.

Avtalen som omfattar den föreslagna 2,0L TDI-förlikningen är föremål för godkännande av domaren Charles R. Breyer i United States District Court for Northern District of California, som ansvarar för de federala flerdistriktsprocesser som rör dieselfrågan.

Volkswagen meddelade också att man har kommit överens med statsåklagare i 44 amerikanska delstater, samt Washington DC och Puerto Rico, för att lösa befintliga och potentiella konsumentkrav relaterade till dieselfrågan för en total förlikningssumma om cirka 603 miljoner dollar.

"Vi tar vårt ansvar att ställa saker till rätta på stort allvar och anser att dessa avtal är ett viktigt steg framåt", säger Matthias Müller, VD för Volkswagen AG. "Vi uppskattar det konstruktiva engagemanget från alla parter, och är mycket tacksamma för våra kunders fortsatta tålamod i förlikningsprocessen. Vi vet att vi fortfarande har en hel del arbete kvar för att få tillbaka det amerikanska folkets förtroende. Vi fokuserar nu på att lösa de kvarstående frågorna och på att bygga ett bättre företag som kan forma framtiden för integrerad hållbar mobilitet för våra kunder.”

Tre avtal har givits in till domstolen för godkännande med avseende på den föreslagna 2,0L TDI-förlikningen: (1) samtycke från det amerikanska justitiedepartementet på uppdrag av miljöskyddsmyndigheten (EPA) och av delstaten Kalifornien genom delstatens luftvårdsmyndighet (CARB) och statsåklagare; (2) samtycke från FTC; och (3) en föreslagen överenskommelse avseende grupptalan med PSC på uppdrag av nuvarande och vissa tidigare ägare och avtalskunder av de berörda 2,0L TDI Volkswagen och Audi-bilarna. Parterna tror att gruppöverenskommelsen så som den presenteras för domstolen utgör en rättvis och skälig uppgörelse för de berörda Volkswagen och Audi-kunderna. Volkswagen fortsätter att arbeta för en snabb överenskommelse för berörda fordon med 3,0L TDI V-6 dieselmotorer.

Den 22 april 2016 reserverade Volkswagen ett belopp om totalt 16,2 miljarder euro i sin redovisning avseende 2015 med hänvisning till globala bestämmelser angående tekniska åtgärder och återköp, juridiska risker och andra faktorer till följd av dieselfrågan. Som nämndes vid denna tidpunkt, kan en framtida bedömning av riskerna komma att bli annorlunda. Detta på grund av komplexiteten och den juridiska osäkerheten kring lösningen av dieselfrågan.

”Dagens tillkännagivande är inom ramen för våra reserveringar och andra finansiella poster som vi redan har tillkännagivit, och vi är i stånd att hantera konsekvenserna. Det här medför ytterligare klarhet för våra amerikanska kunder och återförsäljare, samt för våra aktieägare. Överenskommelser av denna storlek är självklart en väsentlig börda för vår verksamhet. Vi kommer nu att fokusera på att implementera vår ”TOGETHER – Strategy 2025” och på att förbättra vår operativa verksamhet i hela koncernen”, säger Frank Witter, finanschef för Volkswagen AG.

Avtalen som aviserades idag är inte ett medgivande av ansvar från Volkswagens sida. Enligt sina villkor är avtalen inte avsedda att tillämpas på eller påverka Volkswagens skyldigheter enligt lagar och bestämmelser utanför USA. Utsläppskraven för kväveoxid (NOx) är mycket hårdare i USA än i andra delar av världen – och de olika varianterna av motorer skiljer sig också åt markant. Detta gör att utvecklingen av de tekniska åtgärderna är mer utmanande i USA än i Europa och andra delar av världen, där implementeringen av ett godkänt program för modifiering av TDI-motorfordon som till fullo uppfyller europeiska utsläppskrav redan har påbörjats genom avtal med berörda myndigheter.

Föreslagen förlikning avseende 2,0-L TDI-motorer

Med förbehåll för domstolens godkännande av den föreslagna förlikningen avseende 2,0L TDI-motorer, har Volkswagen, bl.a. samtyckt till följande:

 • Att återköpa eller att säga upp leasingavtal avseende berörda fordon, eller erbjuda gratis utsläppsmodifieringar (efter godkännande från EPA och CARB), samt även göra kontantbetalningar till berörda nuvarande och vissa tidigare ägare och leasingtagare.

  • Volkswagen kommer att inrätta en fond för att täcka 2,0L TDI-förlikningen. Det maximala beloppet kommer inte att överstiga 10,033 miljarder dollar och är beroende av hur många kunder som deltar i förlikningen och vilket av de möjliga alternativ de väljer om föreslagna modifieringar godkänns.
  • Kunderna kan välja att sälja tillbaka sina fordon till Volkswagen eller avsluta sitt leasingavtal utan påföljd, eller, om en modifiering är godkänd, välja att få sitt fordon modifierat gratis och behålla det. Kunder som väljer något av dessa alternativ kommer också att få en kontantutbetalning från Volkswagen.
  • Återköpsvärdet för en berörd bil kommer att fastställas baserat på det andrahandsvärde som publicerades i 2015 års septemberupplaga av NADA Used Car Guide, med justeringar för fabriksalternativ och körda mil.
 • Att stödja följande miljöprogram i USA genom avtal med EPA och CARB:
 • Betala 2,7 miljarder dollar under tre år till en miljöfond under förvaltning av en person utsedd av domstolen, att avhjälpa överskottsutsläpp av kväveoxid (NOx) utsläpp från 2,0L TDI-fordon.
 • Investera 2,0 miljarder dollar över 10 år i initiativ för infrastruktur, tillgång och information gällande fordon utan utsläpp.

Volkswagen kommer att inleda sina åtaganden enligt överenskommelsen så snart som domstolen beviljar slutligt godkännande av förlikningsavtalet. Detta sker tidigast under hösten 2016.

Medlemmar i grupptalan behöver inte kontakta Volkswagen eller Audi, eller deras återförsäljare. Individuella gruppmedlemmar kommer att få omfattande information om sina rättigheter och möjligheter (inklusive möjligheten att avböja förlikningen) om domstolen beviljar preliminärt godkännande av den föreslagna gruppöverenskommelsen vid ett sammanträde som planeras äga rum den 26 juli 2016.

Mer information om den föreslagna 2,0L TDI-förlikningen, inklusive förlikningsavtalet i sin helhet, finns på www.VWCourtSettlement.com eller www.AudiCourtSettlement.com.

Information till redaktionen

Volkswagen i USA

Volkswagen Group of America (VWGoA), ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, har fler än 6 000 anställda i USA och fler än 1 000 återförsäljare i alla 50 delstater. Volkswagen har mer än 60 års historia i USA, där VWGoA finns på mer än 30 platser inklusive en LEED Platinum-certifierad fabrik i Chattanooga, Tennessee.

Chattanooga-fabriken sysselsätter fler än 2 500 personer och stödjer leverantörer som i sin tur tillhandahåller 9 200 jobb. Anläggningen producerar Volkswagen Passat och kommer att inleda produktion av en ny, medelstor SUV med kapacitet för sju passagerare, i slutet av 2016. Volkswagen investerar 900 miljoner dollar för att utöka sin amerikanska tillverkning genom produktionen av den nya SUV:en, som en del av Volkswagen AG: s plan för att investera mer än 7 miljarder dollar i Nordamerika mellan 2015 och 2019.

Flerdistriktsprocessen

Målet kallas In Re: Volkswagen "Clean Diesel" Marketing, Sales Practices and Products Liability Litigation, MDL 15-2672, in United States District Court for the Northern District of California in San Francisco before Judge Charles R. Breyer.

Följande fordon med 2,0-liters TDI-motor ingår i den föreslagna 2,0L TDI-förlikningen:

VW Beetle             VW Golf           VW Jetta            VW Passat                Audi A3

2013- 2015          2010-2015         2009-2015          2012-2015          2010-2013; 2015

Den föreslagna 2,0L TDI-gruppöverenskommelsen genomfördes av Volkswagen AG, Volkswagen Group of America, Inc., Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC och Audi AG, som har gått med på att täcka administrationskostnader, liksom rimliga advokatarvoden och kostnader. Volkswagen accepterat utnämningen av en s.k. Court of a Claims Supervisor, som kommer att granska kundernas krav för att bekräfta att handläggningen genomförs i enlighet med det samtycket som givits av Federal Trade Commission (FTC).

Efter slutligt godkännande av gruppöverenskommelsen kommer krav från gruppmedlemmar som inte har avböjt överenskommelsen att avvisas.

Överenskommelse med delstater


De separata avtalen med de amerikanska delstaterna, samt Washington DC och Puerto Rico, löser existerande och framtida konsumentkrav (enligt delstatliga lagar avseende otillåtna och vilseledande handlingar och metoder) avseende fler än 534 000 fordon, med 2,0L eller 3,0L TDI-motorer, som ursprungligen sålts eller leasats i delstaterna före den 18 september 2015. Avtalen ingicks av Volkswagen AG, Volkswagen Group of America, Inc., Audi of America, LLC, Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC och Audi AG, samt Dr Ing. H.C. F. Porsche AG och Porsche Cars North America, Inc.

Volkswagen kommer att betala cirka 583 miljoner dollar till undertecknarna och 20 miljoner dollar till nationella samordningen av statsåklagare (NAAG), att användas av delstatsåklagare för konsumentskydd, utbildning och tillsyn, samt för ersättning av kostnader och utgifter i samband med denna fråga. De berörda staterna inkluderar Kalifornien, Florida, Illinois, New York, Pennsylvania och Texas. Just nu inkluderas inte staterna Arizona, New Jersey, New Mexico, Oklahoma, Vermont och West Virginia, som har 30 dagar på sig att delta i uppgörelsen.

Övriga juridiska frågor

Volkswagen kommer fortsätter att arbeta för att lösa de kvarstående rättsliga frågorna i USA. Dessa innefattar civilrättsliga krav från det amerikanska justitiedepartementetFederal Trade Commission (FTC) och konsumenter som representeras av grupptalans styrkommitté i anknytning till 3,0L TDI-fordon. Dessutom inkluderas diverse andra krav i grupptalan, civilrättsliga påföljder som görs gällande av amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA och potentiella delstatliga miljörelaterade krav, samt eventuella brottsutredningar från amerikanska justitiedepartementet.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum