Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen redovisar stabilt operationellt resultat för verksamhetsåret 2015 – extraordinära kostnader påverkar årets resultat

Dela
  • De konsoliderade försäljningsintäkterna ökade med 5,4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 213,3 miljarder EUR
  • Rörelseresultatet före extraordinära kostnader ökade något jämfört med förra året och uppgick till EUR 12,8 miljarder
  • Negativt resultat före och efter skatt på grund av väsentliga extraordinära kostnader på 16,9 miljarder EUR
  • Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till EUR 24,5 (17,6) miljarder
  • Föreslagen utdelning på EUR 0,11 per aktie och EUR 0,17 per preferensaktie

Volkswagen Groups verksamhet hade en god utveckling under verksamhetsåret 2015 trots dieselfrågan. De konsoliderade försäljningsintäkterna steg med 5,4 procent till 213,3 miljarder EUR till följd av förbättringar av försäljningsmixen i Automotive-verksamheten, ett starkt resultat för Financial Services Division samt positiva valutaeffekter. Den gynnsamma utvecklingen av försäljningsintäkterna speglas dock inte i resultatmåtten: rörelseresultatet, som uppgick till 12,7 miljarder EUR år 2014, uppgick till -4,1 miljarder EUR år 2015. Denna siffra innefattar extraordinära kostnader på 16,9 miljarder EUR totalt. Rörelseresultatet före extraordinära kostnader, som uppgick till 12,8 miljarder, var något högre än motsvarande siffra föregående år.

Den största andelen av de extraordinära kostnaderna som uppgick till 16,2 miljarder EUR bestod av avsättningar kopplade till dieselfrågan, bland annat för utestående tekniska modifieringar och kundrelaterade åtgärder samt globala legala risker. Detta tar höjd för riskerna som identifierats i 2015 års finansiella rapportering kopplade till dieselfrågan.

-          Volkswagen Groups verksamhet är i mycket god form, vilket tydligt syns i årssiffrorna, de extraordinära kostnaderna undantagna, förklarade Matthias Müller, VD för Volkswagen-koncernen.

-          Om det inte vore för de stora avsättningar vi gjort för samtliga konsekvenser av dieselfrågan som nu är kvantifierbara skulle vi ha redovisat ännu ett framgångsrikt år. Den nuvarande krisen – vilket dagens siffror också visar – har en enorm påverkan på Volkswagens finansiella ställning. Dock har vi både den fasta avsikten och medlen för att hantera den svåra situation vi befinner oss i med egna resurser, tillade Müller.

Volkswagen Groups finansiella ställning är gynnsam. Försäljningen av aktierna i Suzuki, bland annat, adderade 2,8 miljarder EUR totalt till nettokassaflödet för Automotive Division, vilket lyfte siffran till 8,9 miljarder EUR. Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till 24,5 (17,6) miljarder EUR.

Efter att ha vägt samman dessa omständigheter ämnar Volkswagens ledningsgrupp och styrelse att föreslå till årsstämman för Volkswagen Aktiengesellschaft, den 22 juni 2016, att en utdelning genomförs. Denna föreslås uppgå till 0,11 EUR per ordinarie aktie och 0,17 EUR per preferensaktie.

På det hela taget uppskattar man att leveranser till Volkswagen Groups kunder under verksamhetsåret 2016 kommer ligga på samma nivå som under föregående år till följd av volymtillväxt i Kina. Beroende på de ekonomiska förutsättningarna – särskilt i Sydamerika och Ryssland – och växelkursutvecklingen men också i bakgrund av dieselfrågan förväntar sig ledningen att försäljningsintäkterna för Volkswagen Group kan komma att minska med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. Vad gäller Volkswagen Groups rörelseresultat förväntas en rörelsemarginal på mellan 5,0 och 6,0 procent.

-          I år verkar vi återigen i en mycket utmanande miljö där global efterfrågan för nya fordon minskar, växelkurser och räntor fortsatt är mycket volatila och konkurrensen på många av våra marknader intensifieras. Till detta kommer dieselfrågan, vars omfattande åtgärdande kommer att vara ett dominerade inslag i Volkswagen Groups arbete i år, förklarade Frank Witter, CFO.

-          Trots detta är vi övertygade om att Volkswagen Group kommer att göra goda framsteg på den väg som har valts.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum