Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på

Dela

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

- Efter pandemin är det tydligt att vi behöver satsa på att stärka välfärden så att den finns där för alla, arbeta bort den geografiska och ekonomiska ojämlikheten i Skåne och med alla medel tillgängliga ställa om samhället för att minska klimatpåverkan, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Ett av de viktigaste personalpolitiska förslagen som finns i Vänsterpartiets budget är en regional satsning för att ta bort karensavdraget.

- Det är bedrövligt att karensavdraget har kommit tillbaka. I vårt budgetförslag vill vi ta bort det för regionens alla anställda. Det är viktigt att ekonomin inte blir en faktor för den enskildas beslut om att kunna stanna hemma och vila eller inte. Alla ska ha möjlighet att vara hemma när de är sjuka, fortsätter Sara Svensson.

I Vänsterpartiets budget är satsningar för att möta klimathotet viktiga. I budgeten föreslås bland annat att regionen börjar arbeta med koldioxidbudgetar för att skapa direkta, konkreta mål för att uppnå Parisavtalet. En viktig del i samhällsomställningen rör också transporter, både av gods och i persontrafik.

- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och behöver påverka hur regionen utformar alla sina verksamheter. Det är avgörande för framtiden, säger Patrik Milton, representant i regionstyrelsen. De kostnader som samhällsomställningen kommer föra med sig är minimala i jämförelse med vad stegrande klimatförändringars effekter kommer att kosta samhället. Kollektivtrafiken är en nyckel för klimatomställning, och för att vi ska kunna öka det kollektiva resandet behöver det också vara ett bra alternativ i jämförelse med andra. Det är bra både för klimatet och jämlikheten: en väl utbyggd kollektivtrafik ger mer lika förutsättningar oavsett ekonomi. Det är därför det är viktigt att inte bara kunna ta bussen till jobbet eller skolan, utan också till fritidsaktiviteter, naturområden och nöjen. På sikt vill vi att kollektivtrafiken ska vara helt skattefinansierad och det är gratis när man stiger på. Det är god tillgänglighet, säger han.

I budgeten för ett jämlikt Skåne lägger Vänsterpartiet konkreta förslag på mer resurser till folkhögskolorna, förslag på hur sjukvården bör rustas framåt, förslag på en klimatpolitik för en hållbar framtid och förslag för att stärka arbetsmarknaden i Skåne.

- Efter att ha levt i en pandemi under nära två års tid har inte bara svagheterna i våra välfärdssystem blixtbelysts – vi har också sett hur olika pandemin har slagit beroende på vem du är. De stora klyftorna i samhället syns i hälsa och möjligheter att undvika risker – och skillnaderna växer. Det måste stoppas. Vår budget ger sjukvården de resurser som faktiskt behövs för att den ska fungera, och inte minst för att personalen ska ges möjlighet till en bra arbetsmiljö. Det finns stora utmaningar i den uppskjutna vården, men det finns också en skuld till sjukvårdspersonalen att betala tillbaka. Tid för återhämtning är centralt och arbetsmiljön måste bli hållbar, säger Patrik Milton.

Vänsterpartiet ser också vikten av att stötta civilsamhället, föreningslivet och inte minst kulturutövarna efter en period som drabbat många organisationer hårt.

- Pandemin har slagit hårt mot det skånska kulturlivet. Utövare, nätverk och kreativa verkstäder har fått lägga ner sin verksamhet som en följd av de nödvändiga pandemirestriktionerna. Ett starkt stöd för återhämtning behöver utgå från regionen – men det är viktigt att inte bara tänka på det som en återgång till tidigare strukturer med kortsiktiga stödformer och osäkra förhållanden för kulturaktörerna. En uppstart behöver också vara en omstart. Målet är mer stabila, långsiktiga strukturer för framtiden, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet finansierar budgeten bland annat genom en skattehöjning om 40 öre 2022. Denna skattehöjning innebär ca 50 kronor mer i månaden för en person som tjänar 20 000 kr/månad.

Satsningar ut budgetmotionen:

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • Att Region Skåne arbetar för att avskaffa karensdagen för samtliga anställda;
  • Att sjukvården får ett resurstillskott som ger bra förutsättningar för att stärka verksamheten.
  • Att Region Skåne inför kostnadstak på de specialiserade vårdvalen;
  • Att Region Skåne under 2022 påbörjar processen att korta arbetstiden till 30 timmar i veckan med bibehållen lön på regionens operationsavdelningar;
  • Att regionen tar fram en koldioxidbudget för hela Skåne med årliga utsläppsminskar för att nå klimatmålen.
  • Att regionen under året gör en rejäl satsning på vuxenutbildningen och på arbetsmarknadsåtgärder som leder till arbete;
  • Att regionen under 2022 höjer anslagen till kulturen för att möjliggöra en omstart efter pandemirestriktionerna.

Läs hela budgetmotionen här.

För att boka in telefonintervju med Sara Svensson eller andra företrädare, se kontakt nedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vilka är V:s listettor i Region Skåne?1.7.2022 13:24:30 CEST | Pressmeddelande

”Det okända valet” har blivit en alltmer använd benämning på regionvalet, det minst kända av de tre val som går av stapeln den 11:e september. Trots att sjukvårdsfrågorna rankar hög(s)t som väljarnas viktigaste fråga vet få vad man röstar om. Så för sjukvården, kollektivtrafiken, den regionala utvecklingen, kulturen och arbetsgivarfrågorna från Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda: Här är Vänsterpartiets listettor i Skånes sex regionala valkretsar!

V:s fråga: Kan invånarna vara trygga i att söka vård på akuten i Helsingborg?14.6.2022 15:11:07 CEST | Pressmeddelande

Situationen på Helsingborgs lasarett har eskalerat under en längre tid. Personalen har under lång tid larmat om brist på vårdplatser, överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och en extrem arbetsbelastning. Facket har krävt åtgärder – men i dagsläget verkar inget ha hjälpt. Oron är stor. Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Vänsterpartiet styret till svars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum