A Non Smoking Generation

Vuxenvärldens stöd brister

Dela

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation visar på en alarmerande utveckling: Allt fler unga flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att börja röka och andelen ungdomar som har fått ingående information om tobak i skolan har minskat markant. Allt färre får också det stöd man behöver från sina föräldrar i den här frågan.

För tredje året i rad har Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, genomfört en undersökning om ungdomars attityder till tobak. Precis som i föregående års undersökningar anger nio av tio 14-18-åringar  kompisars påverkan som främsta anledning till att man börjar röka. Åtta av tio anger också viljan att passa in och tillsammas visar det tydligt att rökning smittar.

Näst efter grupptrycket var psykisk ohälsa den enskilt största anledningen till att man börjar röka. Särskilt bland flickor i åldersgruppen 14-18 år. Där var det 66 procent som angav psykisk ohälsa som trolig anledning. Det är en ökning med elva procentenheter sedan föregående års mätning.

Undersökningen visar också att bara fyra av tio 14-18-åringar hade fått ingående information om tobak i skolan. Det är en minskning med nio procentenheter sedan 2017 års mätning. Detta i kombination med att rökningen är utbredd på skolgårdarna, gör skolan till en riskmiljö. Åtta av tio elever vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna grupptrycket att börja röka eller snusa.

40 procent av ungdomarna ansåg också att bristande stöd från föräldrar är ett möjligt skäl till att börja röka. Samtidigt visar undersökningen att närmare åtta av tio anger att deras föräldrar pratat lite eller inte alls med dem om tobak. Även här går utvecklingen åt fel håll.

- Det är skrämmande att skolan är en av de platser i vårt samhälle där det röks mest säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation. - Utöver ett krav på tobaksfri skoltid borde det också finnas ett krav på undervisning om tobak. De barn som inte får informationen hemma måste få den i skolan.

Undersökningen visar också på stor osäkerhet i allmänhetens kunskaper om tobak. Bara sex procent uppgav att de känner till att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

- Att så få känner till nikotinets effekter på hjärnan är särskilt oroväckande när nya nikotinprodukter ständigt introduceras på marknaden. Nikotin ökar även risken för depression och med tanke på hur stor andel som angav psykisk ohälsa som anledning till att börja röka måste vi snabbt öka kunskaperna på det här området, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Undersökningens viktigaste resultat finns nu sammanfattade i A Non Smoking Generations rapport Stödet brister. Rapporten kommer att presenteras under en kunskaps-  och inspirationsdag i Aula Medica, KI, nu på fredag den 14/9 mellan kl 09.00 - 12.00. Rapporten kommer därefter att finnas för nedladdning på www.nonsmoking.se

Om undersökningen

Undersökningen som rapporten grundas på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att ta reda på allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14-79 år. Totalt genomfördes 1010 webbintervjuer under perioden 4-20 maj 2018, varav 400 intervjuer har genomförts med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

Vill man ta del av undersökningen i sin helhet går det bra att kontakta A Non Smoking Generation på info@nonsmoking.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Dold tobaksreklam för miljoner29.1.2019 07:15:00 CETPressmeddelande

Under första halvåret 2018 publicerades positiva artiklar om tobak i svensk media till ett annonsvärde som motsvarar 14,8 miljoner. En stor andel handlar om ekonomiska vinster för aktieägare i tobaksbolag och vuxnas rätt att bruka tobak. Samtidigt är dold tobaksreklam ett vanligt inslag i barns och ungas vardag via sociala medier. Detta visar en ny undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation.

A Non Smoking Generation kommer till Haparanda13.12.2018 06:00:00 CETPressmeddelande

Tisdag 18 december kommer A Non Smoking Generation till Haparanda för att anordna två kunskaps- och inspirationsevent i samverkan med kommunen. Syftet är att belysa tobakens inverkan på människor och miljön för att stärka det tobaksförebyggande arbetet riktat till barn och unga. Eventen riktar sig till elever och personal från högstadie- och gymnasieskolor, samt till de som arbetar med folkhälsan i kommunen och regionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum