A Non Smoking Generation

Vuxna vill att barn ska röka

Dela

I en ny undersökning anger 81 % av ungdomarna själva att de vill ha en tobaksfri skoltid men bara 75 % av de vuxna anser att det är viktigt. A Non Smoking Generation presenterar tre förslag för att förhindra att ytterligare en generation börjar röka.

A Non Smoking Generation släpper nu för andra året i rad en rapport om ungas attityder till rökning. Rapporten baseras på en undersökning som gjorts tillsammans med Novus.

– Undersökningen visar att de flesta lär sig att röka i skolåren. Tillsammans med resultatet att kompisarnas påverkan är den främsta orsaken till att börja röka kan vi se tydligt att rökning smittar och att skolan är platsen där det sker, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation

För över hälften av ungdomarna är risken att påverka andra till att börja röka orsak nog att avstå tobak. Samtidigt ser vi även att sex av tio ungdomar anser att ett generellt förbud mot rökning bör införas i Sverige.

– Drygt åtta av tio 14–18-åringar vill se ett förbud mot rökning under skoltid för både elever och
personal. Skolan är elevernas domän, det är där de spenderar mycket av sin tid. Att de själva vill se ett
rökförbud talar sitt tydliga språk, säger Helen Stjerna.


A Non Smoking Generations förslag:

Lagstifta om tobaksfri skoltid
I dag är lagen utformad så att förbudet begränsas till skolgården. Det innebär att det per definition är lagligt att röka en meter utanför skolans grind.


Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter
I dag får bara hälften av alla ungdomar ingående information om tobak och få känner till hur nikotinet påverkar den unga människans hjärna.

Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv
Endast hälften av ungdomarna i Sverige får i dag ingående information om tobak och få känner till hur tobak hindrar global hållbar utveckling.

Hela rapporten ”Kompisars påverkan” bifogas med detta utskick.

Om undersökningen
Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 360 webbintervjuer under perioden 27 april – 10 maj 2017, varav 342 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 58 procent.

Kontakter

Dokument

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Om A Non Smoking Generation
Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum