Skogsstyrelsen

Webbapp hjälper till i brandbekämpningen

Dela

Skogsstyrelsen har modifierat sin webbappkarta så att den kan vara ett stöd i bekämpningen av de skogsbränder som rasar på många håll i Sverige. Webbappen fungerar på både datorer och smarta telefoner.

Webbappen är tänkt att vara ett komplement till de kartor och den geografiska information som räddningstjänst och länsstyrelser använder. Appen erbjuder planeringsstöd för bekämpning av skogsbränder med kartor och en översikt av var det finns bränder just nu.

Kartan visar en mängd olika kartunderlag som kan vara till nytta vid brandbekämpning. Med hjälp av gps zoomar kartan in på den plats där användaren befinner sig.

– I webbappen kan man bland annat se flygfoto som ger en bra bild över landskapet och skogen, och en högupplöst terrängkarta. Det går också att se data om skogen – till exempel trädhöjd och virkesförråd – på den aktuella platsen och att mäta avstånd och yta, säger Anton Holmström, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen.

Webbappen riktar sig i första hand till organisationer och personer som bekämpar skogsbränder, men kan även användas av allmänheten.

Webbappen finns här: www.skogsstyrelsen.se/brandkarta

Mer information:

Anton Holmström, verksamhetsutvecklare, Skogsstyrelsen, 0470-72 61 39, 070-296 12 38, anton.holmstrom@skogsstyrelsen.se

Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0923-699 72, 070-347 24 31, svante.larsson@skogsstyrelsen.se

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38, 076-136 13 53, rikard.flyckt@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum