Akademiska sjukhuset

Webbtidbok underlättar vårdkontakter för vuxna med ADHD

Dela

Personer med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering. För att underlätta vårdkontakterna har neuropsykiatrin på Akademiska sjukhuset gjort flera webbsatsningar, bland annat på videovårdbesök och en webbtidbok, som lett till att betydligt färre uteblir från återbesök.

Tack vare flera webbsatsningar har väntetiden till vård minskat inom neuropsykiatrin. Införandet av en webbtidbok har gjort att endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.
Tack vare flera webbsatsningar har väntetiden till vård minskat inom neuropsykiatrin. Införandet av en webbtidbok har gjort att endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.

– Vi lanserade webbtidboken hösten 2019 för patienter med en stabil läkemedelsbehandling. Den innebär att man själv, smidigt kan boka tid för årskontroll hos sjuksköterska via 1177 den månad då kontrollen är planerad. Enligt vår utvärdering är patienterna mycket nöjda. Endast två procent i gruppen som bokat sina tider själva uteblev från besöket, jämfört med 17 procent för den grupp som fått en vanlig kallelse via brev, säger David Ardler, chef för neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset.

Syftet med digitaliseringen har främst varit att öka tillgängligheten för patienterna, men också att använda resurserna effektivt och därmed minska befintliga köer.

Den neuropsykiatriska mottagningens uppdrag är att utreda och behandla vuxna patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, huvudsakligen ADHD, autismspektrumtillstånd samt Tourettes syndrom. Gemensamt för denna patientgrupp är ofta livslånga svårigheter med det som kallas exekutiva funktioner, exempelvis svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering vilket även avspeglas i kontakterna med vården.

Under våren har projektet utökats till att gälla även årlig läkemedelsgenomgång hos läkare.

Man har också valt att digitalisera relevanta självskattningsformulär som används som ett bedömnings- och utvärderingsstöd i samband med besök hos behandlare. Formulären skickas numera direkt till patienten via plattformen ”Formulärhanteringen” vilket innebär en mer användarvänlig miljö för patienten men även minskad administration och pappershantering.

– Både behandlare och patienter har gjort ett fantastiskt jobb och på mycket kort tid ställt om till digitala vårdbesök. Den rådande coronapandemin har accelererat behovet för att minska risken för smittspridning hos både patienter och personal. Sedan mitten av mars arbetar vi nästan uteslutande med besök via appen Min Hälsa, som är integrerad i journalsystemet COSMIC. Vi ser tydliga fördelar med videobesök jämfört med fysiska sådana vilket sannolikt innebär att de i betydande omfattning kommer att användas även efter rådande pandemi, förklarar David Ardler.

Som exempel på fördelar nämner han tidsbesparing i form av minskat resande både för patienter och behandlare men även att färre uteblir från inbokade besök. Dessutom framhåller behandlarna att videobesök kan öka kvaliteten på vården; exempelvis genom att patienter som går i behandling hos arbetsterapeuter i realtid kan visa på problem i hemmet. Detta ger en bättre uppfattning om vad patienten faktiskt behöver i form av stöd och vilka åtgärder som kan bli aktuella.

– Just nu startar vi upp ytterligare tre digitala utvecklingsprojekt. Ett handlar om läkemedelsinsättning på distans med egenkontroll av blodtryck och puls via utlånad digital blodtrycksmätare. Ett annat om inspelning av psykoedukativ utbildning för patienter med ADHD som ska vara tillgänglig på YouTube. Det tredje handlar om digital diktering för sjuksköterskor, psykologer och läkare, fortsätter David Ardler.

Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L), gläds åt den snabba utvecklingen inom psykiatrin:

– Att kunna nyttja digitala lösningar så att vi ökar tillgängligheten för våra invånare och samtidigt ökar produktiviteteten genom att färre personer uteblir från sina besök är fantastiskt. Coronapandemin har skyndat på förändrade arbetssätt som är här för att stanna. Våra invånare förväntar sig att man kan boka och ändra en tid digitalt, likaså att man kan ha ett besök digitalt vilket möjliggörs av Region Uppsalas app MinHälsa.


För mer information, kontakta:


David Ardler, psykolog och enhetschef för neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset, Tel: 070-426 61 04, E-post: david.ardler@akademiska.se

Katarina Danielsson, medicinskt ledningsansvarig läkare vid neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset,
Tel: 018-617 15 05, E-post:katarina.danielsson@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Tack vare flera webbsatsningar har väntetiden till vård minskat inom neuropsykiatrin. Införandet av en webbtidbok har gjort att endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.
Tack vare flera webbsatsningar har väntetiden till vård minskat inom neuropsykiatrin. Införandet av en webbtidbok har gjort att endast två procent som bokar tid själva uteblir från besök.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny process ska öka tillgången på organ för transplantation9.10.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. För att öka tillgången på njurar och andra organ pågår nu ett breddinförande av DCD nationellt. Detta innebär att kriterierna utökas och även omfattar avlidna, inte som tidigare endast hjärndöda som får livsuppehållande behandling. Under våren ska berörd personal på Akademiska utbildas i den nya processen. Förändringen uppmärksammas med anledning av europeiska donationsdagen 11 oktober.

Ny forskningsstudie: Diabetes och hjärtkärlsjukdom bör ses som riskfaktorer för demens7.10.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

I takt med att befolkningen åldras insjuknar allt fler i demens. Idag har uppskattningsvis 160 000 personer diagnostiserad demenssjukdom och betydligt fler är drabbade. En forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att systemsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom bör ses som riskfaktorer för demens som uppkommer hos personer över 80 år. Med tidig och adekvat behandling av ”riskfaktorer” kan man eventuellt minska förekomsten av demens hos denna grupp från 24 procent till lägre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum