FN:s World Food Programme (WFP)

WFP:s verkställande direktör vädjar ökad flexibel finansiering för att förstärka WFP:s förmåga att rädda och förändra liv

Dela

Rom - År 2019 fick FN:s World Food Programme (WFP) SEK 4 miljarder i flexibla medel, vilket motsvarade fem procent av organisationens totala mottagna bidrag - långt under rekordet på 19 procent år 2002.

I Cox's Bazar i Bangladesh, där en miljon rohingyaflyktingar har sökt skydd, har flexibel finansiering gjort det möjligt för WFP att fortsätta sin livräddande assistans i lägren genom distribution av livsmedelsassistans och elektroniska kuponger. Foto: WFP/Gemma Snowdon.
I Cox's Bazar i Bangladesh, där en miljon rohingyaflyktingar har sökt skydd, har flexibel finansiering gjort det möjligt för WFP att fortsätta sin livräddande assistans i lägren genom distribution av livsmedelsassistans och elektroniska kuponger. Foto: WFP/Gemma Snowdon.

Flexibel - eller icke-öronmärkt finansiering – innebär att WFP kan avgöra var och hur pengarna ska användas. Det ger WFP den flexibilitet som behövs för att snabbt kunna svara på enastående behov och flera stora hungersnödsituationer över hela världen. Det möjliggör också för WFP att finansiera försummade kriser och leverera livsmedelsassistans till dem som behöver det mest.

”Flexibel finansiering gör att vi kan vara mer effektiva. Vi kan svara snabbare, spara kostnader och säkerställa maximal effekt för varje krona vi får. Enkelt uttryckt betyder detta finansieringssätt att vi kan rädda och förändra fler liv varje år,’’ säger WFP:s verkställande direktör David Beasley.

Nivåerna av flexibel finansiering som WFP får sjunker och under 2019 representerade den bara fem procent av de totala resurserna som tillhandahölls till WFP. Minskningen går mot ambitionerna i avtalet som kallas ”Grand Bargain”, som instiftades under World Humanitarian Summit år 2016. Här åtog sig ledande statliga givare att gradvis öka flexibel finansiering med målet att nå ett globalt mål på 30 procent av humanitär finansiering fram till 2020.

”Givare av flexibla medel är verkliga mästare – de främjar ett effektivt samarbete och ambitiösa partnerskap för att göra en permanent skillnad i de människors liv som vi tjänar. Jag uppmanar alla WFP-givare att öka andelen flexibel finansiering som de tillhandahåller som en del av deras generösa stöd,’’ säger WFP:s verkställande direktör Beasley.

År 2019 var Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge, Danmark, Australien, Kanada och Irland bland de största givarna av flexibla medel, medan Schweiz, Belgien och Tyskland var toppgivare till WFP: s omedelbara svarskonto – Immediate Response Account – som är WFP:s livräddande finansieringsfunktion som gör att WFP kan agera snabbt i nödsituationer.

I Zimbabwe hjälper flexibla medel WFP att rädda liv då 7,7 miljoner människor befinner sig i den värsta hungerskrisen landet sett på ett decennium. I Cox's Bazar i Bangladesh, där en miljon rohingyaflyktingar har sökt skydd, har flexibel finansiering gjort det möjligt för WFP att fortsätta sin livräddande assistans i lägren genom distribution av livsmedelsassistans och elektroniska kuponger. I Colombia hjälper flexibla medel oss att tillhandahålla livsmedelsassistans för att hantera sårbarheterna hos de venezuelanska migranterna.

                                         #                           #                            #

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i katastrofer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och inverkan av klimatförändringar.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

För mer information, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I Cox's Bazar i Bangladesh, där en miljon rohingyaflyktingar har sökt skydd, har flexibel finansiering gjort det möjligt för WFP att fortsätta sin livräddande assistans i lägren genom distribution av livsmedelsassistans och elektroniska kuponger. Foto: WFP/Gemma Snowdon.
I Cox's Bazar i Bangladesh, där en miljon rohingyaflyktingar har sökt skydd, har flexibel finansiering gjort det möjligt för WFP att fortsätta sin livräddande assistans i lägren genom distribution av livsmedelsassistans och elektroniska kuponger. Foto: WFP/Gemma Snowdon.
Ladda ned bild

Om

FN:s World Food Programme (WFP)
FN:s World Food Programme (WFP)http://sv.wfp.org/

FN:s World Food Programme – räddar liv i katastrofer och förändrar liv för miljontals människor genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder runtom i världen och ger livsmedelsassistans till människor fast i konflikt och katastrofer. WFP lägger grunden för en bättre framtid.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnstöd till WFP. Det stöd som ges som kärnstöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnstöd hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ FN:s World Food Programme (WFP)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från FN:s World Food Programme (WFP)

Chefen för FN:s World Food Programme utlovar stöd till Libanon och dess befolkning då landet drabbas av flertalet kriser12.8.2020 17:21:32 CESTPressmeddelande

Beirut/Köpenhamn – FN:s World Food Programme (WFP:s) verkställande direktör David Beasley annonserade idag att organisationen kommer sända 17 500 ton vetemjöl och ett tremånaders förråd av vete till Libanon för att hjälpa till att fylla på landets egna livsmedelsreserver. Detta är en del av ett snabbt logistiskt arbete som också kommer omfatta att sätta upp lagerlokaler och mobila förvaringsplatser för spannmål.

FN:s WORLD FOOD PROGRAMME SKA STÖDJA DET STÖRSTA ANTALET HUNGRIGA MÄNNISKOR NÅGONSIN DÅ CORONAVIRUSET RUINERAR FATTIGA LÄNDER29.6.2020 16:44:48 CESTPressmeddelande

ROM/KÖPENHAMN – FN:s World Food Programme (WFP) annonserade idag en brant ökning i antalet hungriga människor som organisationen planerar att hjälpa runt om i världen, då de förödande socioekonomiska effekterna av COVID-19-pandemin förskjuter miljontals fler människor i låg- och medelinkomstländer in i en situation där de upplever en otryggad livsmedelsförsörjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum