WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleB: EU:s nya lag för stärkt visselblåsarskydd är ett genombrott, men företagen kan göra ännu mer

Dela

En väsentlig ändring i EU:s lagstiftning väntas klubbas igenom idag den 7:e oktober 2019. Aldrig tidigare har visselblåsning fått sådan legitimitet, säger WhistleB, den Sverigebaserade globala leverantören av visselblåsartjänster.

Den nya lagen innebär att företag med fler än 50 anställda för första gången är tvungna att erbjuda interna kanaler för rapportering av missförhållanden. Lagen skyddar även anställda och andra från repressalier vid rapportering av brott mot EU:s lagar.

- Vi välkomnar den ökade säkerheten för visselblåsare. Företagen har allt att vinna på en tidig upptäckt av missförhållanden och genom att hantera detta internt, professionellt och förebyggande.Men vi vet att företag kan göra mer säger Gunilla Hadders, en av grundarna av WhistleB.

Exempelvis visar WhistleBs kundundersökning från 2019 att 50% av alla rapporter som kunder får handlar om korruption eller trakasserier. Den nya lagen skyddar dock inte de som rapporterar trakasserier.

- Det är tydligt att trakasserier berör många individer och arbetsplatser dagligen så företagsledare bör också vara tydliga med att rapportering av trakasserier kommer att hjälpa dem att göra arbetsplatsen säkrare, säger Karin Henriksson, den andra grundaren av WhistleB.

I det nya direktivet anges att rapporteringskanalerna ska hålla visselblåsarens identitet konfidentiell.

- Erfarenheten visar tydligt att anonymitet är en avgörande faktor för att uppmuntra människor att blåsa i visselpipan. Det är viktigt för att få in affärskritik information och driva effektiva utredningar. Företag bör ge förutsättningarna för anonym komunikation. Anonymitet kommer att förbli det mest effektiva sättet att skydda en visselblåsare, förklarar Gunilla Hadders.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

WhistleB är en europeisk leverantör av visselblåsartjänster med expertis inom företagsetik och compliance. WhistleB:s system används för närvarande i mer än 150 länder, inklusive samtliga EU-länder.

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleBs tjänst: ett litet steg för ert företag, men ett stort steg för näringslivet21.1.2020 16:18:14 CETPressmeddelande

2019. Året då världen firade 50-årsdagen av mänsklighetens första steg på en annan planet. Det var också året då en ung svensk tonåring startade en global rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.

Hur visselblåsning inom idrotten stöder rättvist, säkert och lagligt spel9.8.2019 13:46:07 CESTPressmeddelande

Oavsett om vi är utövare, ledare, åskådare, sponsorer eller supportrar, så berör idrottsvärlden många människors liv på ett eller annat sätt. På idrottsarenan bygger barn självkänsla, lag skapar band som leder till långvariga vänskapsförhållanden och ärligt spel lärs ut, som kan övergå till nytta för samhället. Och ändå är idrotten en sektor som inte är fri från oetiskt beteende. Vi har läst om skandaler i samband med uppgjorda matcher, korruption, sexuella trakasserier, dopning och ojämlikhet, från mutor vid tilldelning av värdskap för högprofilerade internationella evenemang till barn som farit illa i en lokal klubb. I den här bloggen tittar vi på hur visselblåsning verkligen behövs för att hålla idrotten fläckfri och säker.

How whistleblowing in sports supports fair, safe and legal play9.8.2019 13:42:16 CESTPress release

Whether we play, lead, spectate, sponsor or support, the world of sports touches many people’s lives in one way or another. In the sports arena, children establish self-esteem, teams build bonds that lead to long-lasting friendships and a sense of fair play is learnt that can spill over to societal good. And yet, sport is a sector that is not free of unethical behaviour. We have read about scandals related to match-fixing, corruption, sexual harassment, doping and inequality, from bribery in the awarding of high-profile international event hosting to a child being abused in a local club. In this blog we look at how whistleblowing is invaluable to keeping sports clean and safe.

Cómo la denuncia de irregularidades en los deportes apoya el juego limpio, seguro y legal9.8.2019 13:35:28 CESTPress release

Hay muchas maneras diferentes de participar en el mundo del deporte, e independientemente de si se participa jugando, dirigiendo, observando, patrocinando o apoyando, el mundo del deporte afecta la vida de muchas personas de una manera u otra. En el estadio deportivo, los niños desarrollan su autoestima, los equipos fortalecen amistades y se aprende un sentido de juego limpio que, con el tiempo, puede hacer el bien a la sociedad. Aun así, el sector deportivo está expuesta a los efectos de los comportamientos poco éticos. Hemos leído sobre escándalos relacionados con partidos predeterminados, corrupción, acoso sexual, dopaje y desigualdad. Hemos leído las noticias acerca de todo esto, desde sobornar a los anfitriones de grandes eventos internacionales, hasta el abuso de niños en los clubes locales. En este blog discutimos cómo la denuncia de irregularidades es invaluable para mantener los deportes limpios y seguros.

Le lancement d'alerte dans le sport plaide aussi en faveur du jeu équitable, sûr et légal9.8.2019 13:30:54 CESTPress release

Que nous soyons joueur, entraîneur, spectateur, sponsor ou supporter, le monde du sport concerne la vie de nombreuses personnes d'une façon ou d'une autre. Grâce au sport, les enfants se forgent leur propre estime, les équipes créent des liens qui se transforment en amitiés de longue date, et on apprend l'esprit sportif qui pourra profiter au bien-être collectif. Et pourtant, c'est un domaine dans lequel on retrouve aussi des comportements malhonnêtes. Nous sommes témoins de cas de trucage de matchs, de corruption, de harcèlement sexuel, de dopage et d'injustice, avec notamment l'octroi de pots-de-vin pour se voir attribuer un événement international de grande envergure ou encore la maltraitance d'enfants dans les clubs. Dans ce blog, nous expliquons en quoi la dénonciation des abus est essentielle au maintien d'une pratique sûre et honnête du sport.