WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleBs hållbarhetsrapport pekar på ökat engagemang för affärsetik

Dela

WhistleB:s nya hållbarhetsredovisningen pekar på förändrade attityder till nyckelfrågor inom hållbarhet (CSR). Kunddialogen visar att affärskritiska hållbarhetsfrågor som diskriminering, trakasserier, mutor tar mer plats i styrelserummet. Flera företag anger att systematisk uppföljning på dessa frågor är att betrakta som en hygienfråga.

WhistleB:s hållbarhetsredovisning följer den internationella standarden Global Reporting Initiative, GRI. En väsentlig del i WhistleB:s hållbarhetsarbete är dialogen med kunderna.
WhistleB erbjuder visselblåsartjänster till företag, myndigheter och organisationer.

- Att följa upp uppförandekoden på ett effektivt och systematiskt sätt genom visselblåsartjänst är relativt nytt på marknaden. Därför är kunddialogen så viktig för att förstå styrelser och ledningars behov av stöd för uppföljning och styrning, säger Karin Henriksson grundare av WhistleB.

-  Uppförandekoden är affärskritisk och styrelser vill snabbt och korrekt agera på incidenter som till exempel trakasserier och mutor. Kunddialogen visar tydligt att attitydförändringar händer här och nu. I årets studie pekar flera företag på att fokus och uppföljning på dessa frågor är en självklar plattform, en hygienfråga, fortsätter Karin Henriksson.

WhistleBs viktigaste bidrag till ökad hållbarhet är genom att ge företag stöd att sätta upp och förankra stöd till kunderna ett hållbara verksamheter.

- Uppförandekoden ska vara på riktigt säger Gunilla Hadders, medgrundare till WhistleB. Det behövs mindre av pekpinnar och mer av att tydligt diskutera kring de dilemman som medarbetare möter i vardagen. Uppföljningen är avgörande. Att tryggt och anonymt kunna larma visar att styrelsen menar allvar och att de vill agera.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliance with present data protection laws and the forthcoming EU General Data Protection Regulation. WhistleB comply with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

Att vara visselblåsare är ofta inte bra för karriären24.10.2017 10:47Pressmeddelande

Metoo visar hur attityder kan ändras när problem kommer upp till ytan. Styrelsen har en viktig roll i att säkerställa sunda värderingar i sin verksamhet, men det stoppar inte där. Det är viktigt att förstå bakomliggande orsaker till tystnadskulturer, och att på ett trovärdigt sätt öppna upp även för anonym dialog med sina anställda, säger Gunilla Hadders en av grundarna till WhistleB som stödjer styrelser och ledningar med visselblåsartjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum