GlobeNewswire

Wireless Power Market Advances with Introduction of GaN Systems' 100W and 300W Solutions

Share

NUREMBERG, Germany, June 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PCIM Europe (Power Conversion and Intelligent Motion) - GaN Systems, the global leader in GaN power semiconductors, today unveiled two wireless power amplifiers that will revolutionize the wireless charging market for high-power consumer, industrial, and transport applications. These new solutions include the 100 W power amplifier with ranges from 70 W to 100 W and the 300 W power amplifier with ranges from 150 W to 1 kW. GaN Systems is displaying both solutions and demonstrating the 300 W amplifier at PCIM in Nuremberg, Germany on June 5-7, 2018 in Booth 511 in Hall 9 (9-511).

As wireless charging goes mainstream, GaN (gallium nitride) is removing the limitations by making way of new higher power system designs that provide the spatial freedom and faster charge times.

  • The 100 W power amplifier [GSWP100W-EVBPA] is ideal for applications in the consumer market for items such as laptop computers, recreation drones, domestic aide robots, power tools, and fast-charging of multiple smart phones.
  • The 300 W power amplifier [GSWP300W-EVBPA] is targeted for the industrial and transportation markets for applications that include delivery drones, warehousing robots, medical units, factory automation, contractor power tools, eBikes, and scooters.

Both power amplifiers have a range of features including current or voltage control, built-in protection circuitry, EMI filtering, and configurable output power. The amplifiers combine GaN systems power transistors with high frequency GaN E-HEMT drivers from pSemi.

"Our GaN solutions are creating opportunities for the development of high-power, high efficiency power systems in applications such as wireless power transfer and charging," stated Paul Wiener, Vice-President, Strategic Marketing for GaN Systems. "The power ecosystem has changed. There is now availability of high dv/dt level-shifters, fast response IC sensing and control, low-loss high frequency magnetics, and high performing GaN transistor and amplifier capabilities that are enabling smaller, lighter, lower cost, and more efficient power systems."

For more information, please contact GaN Systems or come see GaN Systems at Booth 511 in Hall 9 (9-511) at PCIM.

About GaN Systems

GaN Systems is the global leader in GaN power semiconductors with the largest portfolio of transistors that uniquely address the needs of today's most demanding industries including data center servers, renewable energy systems, automotive, industrial motors and consumer electronics.

As a market-leading innovator, GaN Systems makes possible the design of smaller, lower cost, more efficient power systems. The company's award-winning products provide system design opportunities free from the limitations of yesterday's silicon. By changing the rules of transistor performance, GaN Systems is enabling power conversion companies to revolutionize their industries and transform the world. For more information, please visit: www.gansystems.com or on FacebookTwitter and LinkedIn.

Media Contact:
Mary Placido
Trier and Company for GaN Systems
mary@triercompany.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GaN Systems via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Aktias marknaskommentar: Skuldsättning rekordhögt de kommande åren - valet år 2023 blir ett skuldval i Finland28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Som ett resultat av coronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld växer fortsättningsvis starkt. I rapporten som Aktia publicerar idag diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi. Riksdagsvalet år 2023 förväntas bli ett skuldval. Finland, liksom de flesta länder i världen, har fallit in i en ekonomisk lågkonjunktur som ett resultat av de restriktioner som gjorts på grund av coronaviruset. Stödåtgärderna har medfört ökade offentliga utgifter och samtidigt har intäkterna minskat på grund av uteblivna intäkter, bland annat från mervärdes- och inkomstskatter. Man beräknar att den offentliga ekonomin skuldsätts i samma takt de närmaste åren som efter finanskrisen år 2008. Enligt Aktias nya chefsekonom Lasse Corin är skuldsättningen problematisk: ”En oroande observation från tidigare kriser i Finland är att skulden och skuldsättningenaldrig har hunnit återgå till de rådande nivåerna före kriserna.Det olyckliga

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-28 Rättelse: 2020-05-27 lämnades en rättelse men bilagan saknades i det pressmeddelandet. Därav lämnar vi en ny rättelse med kallelsen som bilaga. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras vi

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse27.5.2020 13:15:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande 2020-05-27 saknades uppgifter avseende agenda för stämman, vem som har rätt att delta samt att kallelsen i sin helhet inte var bilagd. Den saknade informationen kompletteras i detta pressmeddelande. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 2

Kallelse till Elanders årsstämma 202027.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman: Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte närvara i stämmolokalen.Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med biträden.Aktieägare up

Electra Gruppen kallar till Årsstämma27.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl. 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande. I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommunicerar att trots att Bolagets resultatutvecklin

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)26.5.2020 22:30:00 CESTPressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 09.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.45. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Med anledning av COVID-19 kommer Bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas. Styrelsemedlemmar och Bolagets ledning kommer i möjligaste mån att närvara via elektronisk uppkoppling. Aktieägarna har möjlighet att närvara via ombud. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2020, och anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 juni 2020, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com, via post till to Hoylu AB

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom