Transportstyrelsen

Yrkesverksamma i transportbranschen trivs trots brister i sociala villkor

Dela

Brister i sociala villkor men också trivsel och yrkesstolthet är gemensamt för många yrkesverksamma inom transportbranschen. Det visar en rapport från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har i olika studier uppmärksammat de sociala villkor som råder för yrkesverksamma på sjön, i luften och på vägen. I den nya rapporten tar myndigheten ett helhetsgrepp om de tre trafikslagen.

Den sammantagna bild som framträder är att sjömän, kabinpersonal och lastbilsförare alla arbetar i arbetsmiljöer som på många sätt skiljer sig från arbetsmiljöerna i andra branscher. Deras arbetsmiljö smälter samman med deras levnadsmiljö, vilket gör det viktigt att säkerställa att de sociala villkoren är goda.

Det finns brister i sociala villkor för yrkesverksamma i de tre trafikslagen. Men dessa skiljer sig åt beroende på yrkenas olika arbetsmiljöer.

Till sjöss har ombordanställda påtalat hög arbetsbelastning och bristande ork. Kränkande handlingar är vanligare ombord än på arbetsmarknaden i sin helhet.  Inom flyget, särskilt hos lågkostnadsbolagen, är det mer vanligt förekommande att piloter är anställda via bemanningsföretag. Piloter som inte är direktanställda är mindre nöjda med sina arbetsvillkor. Yrkesförare beskriver en arbetssituation med långa perioder hemifrån. 80 procent av yrkesförare med utländsk arbetsgivare uppger att de övernattar i lastbilen minst tre nätter per vecka. En femtedel av förarna kommer sällan hem. 

– Det finns flera anledningar för Transportstyrelsen att fortsätta följa läget för sociala villkor inom transportbranschen i Sverige. Orättvisa arbetsvillkor skapar en grund för en osund konkurrens. En god arbetsmiljö är även viktig för att upprätthålla en god trafiksäkerhet, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Rapporten: Sociala villkor i transportsektorn. Översyn av arbetsmiljön på sjön, i luften och på vägen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

Transportstyrelsens har kartlagt besiktning i glesbygd15.1.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

De allra flesta fordonsägare i Sverige har i dag en kortare väg till närmaste besiktningsstation än innan besiktningsmarknaden omreglerades 2010. Men de 9 600 bilägare i sju orter i norra Sverige som tidigare haft tillgång till mobila stationer får nu längre avstånd till närmaste station. Transportstyrelsen bedömer dock att företagen på besiktningsmarknaden kan komma att hitta lösningar även i glesbygd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum