Fastighetsägarna

Ystads stadskärna klarade pandemin bättre än jämförbara städer

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade Ystads stadskärna sin totala omsättning med 5,1 procent. Det största tappet stod modehandeln och hotellnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Ystads stadskärna ökade under 2020 med 19,2 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

– 2020 var året då Ystad i centrum verkligen slöt upp tillsammans med sina medlemmar på en ny nivå och visade att tillsammans är vi starka. Aktiviteter och åtgärder anpassades snabbt utifrån rådande restriktioner för att lyfta vikten av att stötta lokalt, och verksamheterna ställde direkt om och visade på kreativitet och lösningsförmåga i ett utsatt läge. Jag är oerhört glad och stolt över att Ystad får så fina siffror i Cityindexrapporten, säger Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i Centrum.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. Modehandeln i Ystads stadskärna minskade sin omsättning med 23,3 procent.

– Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Hotellen drabbades av minskat resande och konferensmarknaden försvann under pandemin. I Ystads stadskärna minskade hotellen sin omsättning med 23 procent.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 8,6 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen klarade sig bättre och minskade med 2,2 procent. Det var bättre än andra städer i samma storlek där restaurangnäringen i stadskärnorna minskade med 15,2 procent.

– En bransch som varit extra utsatt under pandemin är restaurangbranschen. I Ystad minskade man endast med 2,2% i omsättning i förhållande till 15,2 % jämfört med städer i samma storlek. Det visar att branschen har en hög anpassningsförmåga. Det visar också att vårt nära samarbete med näringsidkarna, samverkan kring gemensamma frågor och en tät dialog har gett resultat vilket också ger oss luft under vingarna för vårt fortsatta arbete. Nu ser vi fram emot djupanalysen i november tillsammans med Fastighetsägarna Syd och Ystad i Centrum för att tillsammans identifiera och fortsätta att skapa förutsättningar för en levande stadskärna, säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig, Ystads kommun.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, var trots det oförändrad i Ystads stadskärna under 2020.

Trots att omsättningen i Ystads stadskärna minskade under 2020, gick det bättre än för andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Ystads 5,1 procent. Ystad hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– Attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln, säger Joakim Lindström.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum