Ytterligare krisstödsnummer öppnas för att möta ökad oro

Dela

På uppdrag av Länsstyrelsens krissamordning har Svenska kyrkan Västerås stift samlat anställda från församlingarna i Västmanland för att kunna bemanna ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma västmanlänningar kan vända sig för samtalsstöd.

Nytt journummer för att stärka hopp och minska oro. Foto: AstroStar /Shutterstock
Nytt journummer för att stärka hopp och minska oro. Foto: AstroStar /Shutterstock

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17 för människor i Västmanlands län. ”Du är inte ensam” är budskapet i anslutning till stödlinjen som genom professionellt samtalsstöd är tänkt att stärka hopp och minska oro i en för många svår tid.

– Corona-pandemin har gett en ökad oro i samhället och när vi fick frågan om att bemanna ett journummer kunde vi tack vare våra församlingar snabbt mobilisera tillräckligt många för att fylla ett jourschema. Oroliga invånare i Västmanland ska inte behöva stå i långa telefonköer i väntan på att få hjälp, säger Annaeva Lagergren som är stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete.

Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten är öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning.

– Vi är väldigt tacksamma att Svenska kyrkan har tagit på sig det här uppdraget efter önskemål från Västmanlands läns krissamverkansnätverk, U-Sam. De har lång erfarenhet och kunskap inom den här typen av verksamhet, säger Stefan Renlund, avdelningschef och krisledande chef på Länsstyrelsen.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Länsstyrelsen i Västmanland, Region Västmanland, Svenska kyrkan Västerås stift och länets kommuner ingår. Journumret kommer i första skedet att vara öppet under maj och juni för att sedan utvärderas.

I samband med att journumret öppnas inrättas också ett särskillt nummer med bildtelefon för döva i Västmanlnad och Dalarna. Numret bemannas i första hand av teckenspråkiga präster och är öppet för alla, oavsett livsåskådning eller trosuppfattning.

Mer information och kontakt

Linda Mandelberg
Tfn: 021-17 85 30 / 0706-68 79 50
linda.mandelberg@svenskakyrkan.se

Annaeva Lagergren
Tfn: 021-17 85 14 / 0702-61 10 87
annaeva.lagergren@svenskakyrkan.se

Torbjörn Messing
Tfn: 010-224 93 71 / 076-118 69 54
torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Bilder

Nytt journummer för att stärka hopp och minska oro. Foto: AstroStar /Shutterstock
Nytt journummer för att stärka hopp och minska oro. Foto: AstroStar /Shutterstock
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Biskopen: Begravningsseden riskerar att brytas19.5.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden. ”Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas”, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum