Skolverket

Ytterligare över 67 miljoner till läxhjälp

Dela

För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras. Detta gör nu att ytterligare över 65 000 elever via skolan kan få läxhjälp med hjälp av Skolverkets bidrag. Här är listan med alla som fått bidrag.

– Det är glädjande att vår förlängda ansökningsomgång resulterat i att fler sökt. Detta gör att fler elever kommer kunna erbjudas läxhjälp. Men det är fortfarande viktigt att de elever som riskerar att inte nå målen får det stöd de har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed, chef statsbidragsenheten på Skolverket.

Totalt 334 miljoner i bidrag för läxhjälp

I den nya ansökningsomgången har Skolverket sammanlagt betalat ut ytterligare över 65 miljoner till skolor respektive två miljoner till organisationer. Totalt inklusive den tidigare ansökningsomgången innebär detta att vi till kommuner och fristående skolor betalar ut cirka 334 miljoner till 319 487 elever. Totalt fanns det 337 500 000 kronor att ansöka om.

Både nya och utökade ansökningar

Skolverket förlängde möjligheten att söka bidrag för läxhjälp mellan den 1 juni till 31 augusti. Under denna tidsperiod har totalt 33 nya kommuner och 57 fristående skolor fått 41 170 500 kronor som räcker till 40 461 elever. Dessutom har 31 kommuner och fyra fristående skolor beviljats ytterligare 24 167 000 kronor för att kunna erbjuda 24 800 fler elever läxhjälp.

Ytterligare två miljoner till organisationer

Vi fördelar också bidrag till ideella organisationer som bedriver läxhjälp för elever i grundskolan. Efter den förlängda ansökningsomgången får nu totalt 43 organisationer dela på nästan 14 miljoner vilket är cirka två miljoner mer än i maj. Totalt finns 14 miljoner att fördela. Pengarna ska gå till 239 olika verksamheter runt om i landet.

Fakta om bidraget

Bidraget om läxhjälp omfattar elever inom hela den obligatoriska skolan (grund- och grundsärskolan, specialskolan och sameskolan). Grundbeloppet som betalas ut är 1000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Men på de skolor där få elever erbjuds läxhjälp har vi i vissa fall beviljat ett högre belopp för att täcka kostnaderna.

För organisationerna utgår bidraget utifrån de kostnader som de anger i ansökan.

För frågor kontakta

Johanna Freed, chef statsbidragsenheten, 08-527 332 51

Sifferuppgifter eller annan information om bidraget – skicka e-post till: laxhjalp@skolverket.se eller kontakta Max Bohlin Roberts, 08-5273 3486 eller Katarina Linnarsson, 08-5273 3145.

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas1.2.2018 10:15Pressmeddelande

Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum