Jönköpings kommun

Ytterligare stödpaket till föreningslivet i Jönköpings kommun

Dela

Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun beslutade den 7 oktober om ytterligare ekonomiskt stöd till kommunens viktiga föreningsliv. Stödpaketet består av tre satsningar som tillsammans ger ett kommunalt stöd på drygt 5 mnkr för perioden 1 juli–31 december.

 Vi har haft en löpande dialog med föreningarna under pandemin och trots att många föreningar kommit igång och anpassat sin verksamhet så är det fortfarande tufft för många. Det känns nödvändigt att ge mer ekonomiskt stöd till våra föreningar, säger kultur och fritidsdirektör Mazar Alijevski, han fortsätter:

– Vi kommer ta hänsyn till, och räkna med alla olika ekonomiska stöd som föreningarna kan få, vilket innebär att alla föreningar i slutändan får en likvärdig kompensation i förhållande till förlorad intäkt. Vi har fått feedback från föreningarna att man är nöjd med hantering och fördelning från tidigare stödpaket så vi fortsätter på samma sätt.

Satsningarna

1. Generell förstärkning av driftsbidragen med 20 procent för hela årets driftskostnader för bidragsberättigade föreningar. Detta stöd gynnar de föreningar som driftar egna anläggningar eller som hyr lokaler årsvis. Den extra förstärkningen ger drygt 1,6 mnkr fördelat på nästan 200 föreningar.

2. Halverade taxor för bidragsberättigade föreningar på kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar under kvartal 3 (1 juli–30 september). Drygt 80 föreningar hyr lokaler, per timme, för arrangemang, träning och match genom kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet kommer att gynna föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet eftersom de har har högst bokningskostnader. Halverade taxor ger en subvention strax över 900 tkr.

3. Totalt 2,5 mnkr ”kompensationsbidrag corona” kan föreningslivet ansöka om för intäktsbortfall på grund av Covid-19 pandemin. 1 mnkr avsätts för kvartal 3 (1 juli–30 september) och 1,5 mnkr för kvartal 4 (1 oktober–31 december). Föreningarna ska kunna styrka sina intäktsbortfall och redovisa kostnadsbesparande åtgärder. Fördelningen av bidraget bygger på ett rättviseperspektiv och ska komplettera övriga satsningar och statliga bidrag.

Vill nå ut brett med stödpaketet

Den fortsatta hanteringen hantering av stödpaketet beror på fördelningen av de statliga bidragen avsedda för kulturens och idrottens intäktsbortfall under kvartal tre respektive fyra. För att säkerställa att inga föreningar blir dubbelkompenserade krävs att de statliga bidragen är beslutade innan bidraget från kultur- och fritidsnämnden fördelas, därför är tidsplanen preliminär.

  • Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 7 oktober verkställs punkt 1 och 2. Det extra driftsbidraget betalas ut omgående och bidragsberättigade föreningar faktureras bara 50 procent av totala kostnaden för hyran i kommunala anläggningar (som hyrs per timme).
  • Föreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsbidrag corona, kvartal tre från 15 oktober–1 november.
  • Formellt beslut om fördelning av medel för kvartal tre sker i kultur- och fritidsnämnden 11 december.
  • Ansökan om kompensationsbidrag corona för kvartal fyra kommer att ligga i mitten av januari och formellt beslut tas i kultur- och fritidsnämnden under mars månad.


– Vi har gjort omfördelningar inom vår budget för att skapa det här stödpaketet. Vår förhoppning är att stödet når ut brett, men att det samtidigt finns tillräckligt mycket medel för att hjälps de föreningar som tappat stora intäkter på grund av pandemin, avslutar Henrik Andersson, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum