Järfälla Kommun

Barkarby Science samverkar med KTH

Dela

Kungliga Tekniska Högskolan ska samverka med Barkarby Science i Järfälla och kommer att tillsammans med Södertörns högskola att stärka den akademiska kopplingen inom bolagets verksamhet med hållbar stadsutveckling.

Kajer mot det gröna i Barkarbystaden, Tovatt Architects and planners AB
Kajer mot det gröna i Barkarbystaden, Tovatt Architects and planners AB

Bolaget Barkarby Science startas upp på initiativ av Järfälla kommun och tillsammans med företagen Atrium Ljungberg, E.ON Värme AB, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola ska stärka den akademiska kopplingen i bolagets verksamhet.

– Det är oerhört glädjande att KTH deltar i det här unika samarbetet mellan kommun, forskning och näringsliv. Tillsammans med de största aktörerna inom samhällsbyggnad ska vi utveckla och tillämpa framtidens lösningar inom stadsbyggnad, mobilitet och smarta energilösningar, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad (S).

Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättning för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktig hållbar stadsutveckling kommer att användas.

– Den här typen av gemensamma projekt är ett bra exempel på bred samverkan, som är viktigt för oss som lärosäte, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

Järfälla växer i alla kommundelar. Allra mest växer Barkarbystaden som med sitt strategiska läge i regionen nu utvecklas till en knutpunkt med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och samhällsservice. Expansionen och det geografiska läget innebär en unik möjlighet till samarbete och dialog mellan intressenter kring hållbar samhällsutveckling.

Mer information

Jenny Ångman, interim VD Barkarby Science, jenny.angman@jarfalla.se, 070-002 33 88

Nyckelord

Bilder

Kajer mot det gröna i Barkarbystaden, Tovatt Architects and planners AB
Kajer mot det gröna i Barkarbystaden, Tovatt Architects and planners AB
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla stänger 20171.2.2018 13:33Pressmeddelande

Järfällas bokslut för 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning i den tillväxt som kommunen befinner sig i. Årets resultat blev ett överskott om 72 miljoner och innehåller engångsposter från markförsäljning och kostnader för utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum