Skogsindustrierna

Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Dela

Idag presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.

– Vi är i princip redan fossilfria i vår interna energianvändning och har därmed ett helt annat utgångsläge än många andra tunga industrier. Anledningen till detta goda utgångsläge är en förnybar koldioxidbindande råvara, och nu kan vi presentera konkreta målbilder för ännu mer klimatnytta och konkurrenskraft, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Skogsråvara och skogsindustrin bidrar till klimatarbetet på tre sätt: genom att biobaserade produkter ersätter produkter av fossil råvara eller med stora fossila utsläpp i tillverkningen, genom att binda kol i skogen samt i biobaserade produkter och genom att minska användningen av fossil energi, i arbetsmaskiner och transporter.

För att öka den samlade klimatnyttan och bidra till hela samhällets omställning till en fossilfri välfärdsnation har Skogsindustrierna tagit fram ett antal målbilder till 2030: 

• Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 2013 till 6 procent 2030.
• Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leveranserna ökat - minst 50 procent av alla nya bostäder byggs med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med trästomme.
• Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar med koppling till skog och skogsindustri har fördubblats till 8 miljarder kronor per år.
• Skogsnäringens leveranser av bioenergi har ökat.
• Produktion av biodrivmedel baserat på skogsråvara har ökat- bedömningen är att den kan öka från 1 TWh till 10 TWh
• Inga fossila drivmedel används i de arbetsmaskiner som används i skogsindustrin eller i skogsbruket

Fossilfritt Sverige har på regeringens uppdrag uppmanat ett flertal branscher att ta fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.
– Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningsarbetet. I färdplanen visar de inte bara hur de själva kan nå noll utan också vad de betyder för andra branscher. Så väl byggsektorn som transportsektorn är i behov av råvaran från skogen för att lyckas sänka sina utsläpp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– För att kunna nå de mål vi satt upp, och därmed driva omställningen till en cirkulär bioekonomi, behöver vi en säker tillgång till biomassa från hållbart brukade skogar. Det är den tillgången som sätter ramarna för hur stort skogsnäringens bidrag kan bli i arbetet för att skapa ett fossilfritt Sverige, säger Carina Håkansson.

Färdplanen i sin helhet lämnas till regeringen den 25 april.

Läs sammanfattningen i bifogat dokument.

Kontakter

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum