BioInnovation

BioInnovation lyser ut sex miljoner till banbrytande biobaserade projekt

Dela

I utlysningen ”Hypotesprövning – steg 1” söks nu innovativa mindre forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar biobaserade material, produkter och tjänster.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

I utlysningen söks kortare projekt som behandlar frågor av radikal och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen ger företag en möjlighet att bekräfta eller avfärda en idé. Projekttiden är max sex månader och projekten kan maximalt finansieras med 500 000 kr.

– Det är tredje gången vi öppnar en utlysning om Steg 1 för hypotesprövning. Vi har märkt stort intresse för denna typ av erbjudanden och ser goda resultat från tidigare omgångar. Av de Steg 1 projekt som genomförts inom BioInnovation så här långt har cirka en fjärdedel valt att gå vidare och ansöka om Steg 2 för att under tre år arbeta vidare med en bekräftad hypotes. Det ser vi som ett gott betyg på den här utlysningsformen. Det är viktigt att hypotesprövning ger bra resultat och svarar upp mot många företags och organisationers behov av att testa nya och snabba möjligheter till innovation, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Ett projekt som söker finansiering ska fånga upp och beskriva nya värdekedjor, tekniklösningar eller råvaror som har potential att bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Projekten ska också ha ett tydligt innovations- och marknadsfokus och ha kunskap om förväntade marknader där projektresultaten kan omsättas.

Sista dag för ansökan är den 27 september 2018, klockan 14.00.

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/hypotesprovning-steg-1-2018/

Nyckelord

Kontakter

Anna Wiberg
programchef BioInnovation
076-129 62 94
anna.wiberg@bioinnovation.se

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/  

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum