Skogsstyrelsen

Ännu en dom ger rätt att begränsa i tjäderfall

Dela

Återigen har Skogsstyrelsen fått rätt att sätta begränsningar för en avverkning i Västra Götaland på grund av förekomst av tjäder. Det är mark- och miljödomstolen som kommit med en dom där rätten också ger Skogsstyrelsen ett uttryckligt stöd för att fatta beslut i artskyddsfrågor.

I domen skriver rätten bland annat att utan de begränsningar som Skogsstyrelsen fattat beslut om skulle det inte gå att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion för den tjäderpopulation som nyttjar området som lekplats. Domstolen gör samma bedömning som Skogsstyrelsen gjort av skyddsvärdena.

– Det här är en dom i första instans, men nu finns tre domar gällande tjäder i Västra Götaland som går i samma riktning och som är i linje med de begränsningar som vi meddelat, säger Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Göteborg.

Mark- och miljödomstolen anser också att Skogsstyrelsen är rätt tillsynsmyndighet för att meddela förelägganden med stöd i artskyddsförordningen när det gäller skogsbruk. I domen står det att Skogsstyrelsen i samband med avverkningar anmälda enligt skogsvårdslagen har ”…uttryckligt stöd för att utöva tillsyn över artskyddsfrågor i den mån de hänger ihop med avverkningar som anmälts enligt skogsvårdslagen”.

– Här är domstolen tydlig med att det är Skogsstyrelsens ansvarsområde att fatta beslut om artskyddsförordningen och det är också så vi har uppfattat och tolkat lagstiftningen i våra riktlinjer, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen,

I domen skriver domstolen att markägaren kan ha rätt till ersättning om det är så att pågående markanvändning avsevärt försvåras, något som i så fall får drivas i ett särskilt mål.

Markägaren hade i det här fallet anmält två föryngringsavverkningar på totalt cirka 16 hektar i Bollebygds kommun Västra Götaland län. Skogsstyrelsen beslutade i slutet av 2016 om begränsningar för att ta hänsyn till att tjäder finns i området, en fågel som är skyddad enligt artskyddsförordningen.

Begränsningarna innebar bland annat att markägaren ska lämna kvar trädgrupper och kantzoner men också att det inte fick ske någon avverkning under häckningsperioden. Under förutsättning att begränsningarna följdes kunde markägare avverka majoriteten av de anmälda områdena.

Skogsstyrelsens beslut överklagades av markägaren till mark- och miljödomstolen i Växjö, som nu alltså kommit med sin dom. En dom som kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Mer information:

Tove Thomasson, naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen, 0413-294 65, tove.thomasson@skogsstyrelsen.se (tillgänglig före 14.30 och efter 16.00)

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum