Skogsstyrelsen

Prioritera gran när stormskadat virke tas omhand

Dela

Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna i Västerbotten och Norrbotten efter de hårda vindar som dragit fram. För att undvika angrepp av granbarkborre ska virket vara ute ut skogen senast den 15 augusti.

Skogsstyrelsen vill i första hand uppmana de skogsägare vars skog kan ha skadats att avvakta med att ge sig ut i skogen tills det inte längre blåser. Först därefter bör man gå över sina fastigheter för att skaffa sig en bild av skadornas omfattning.

Risken för angrepp av granbarkborre ökar efter en storm. Skogsstyrelsens bedömning är att det virke som nu fallit inte riskerar att angripas av granbarkborre förrän senare i sommar. Dock måste det skadade granvirket vara bortforslat från skog, skogsbilväg eller barkat senast den 15 augusti.

– I första hand ska man prioritera att få ut skadat granvirke. Tallvirket kan ligga kvar längre. Vi rekommenderar också att skogsägarna tar kontakt med virkesköpare eller motsvarande för att säkerställa att man kan få hjälp med att planera så att vindfällena kan tas ut på ett säkert sätt innan 15 augusti. Man ska inte börja kapa virke förrän en plan gjorts så att virket kan tas ut i tid, säger Anders Lindqvist, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Om det skadedrabbade området är större än en halv hektar, så måste en avverkningsanmälan göras till Skogsstyrelsen. I denna kan skogsägaren ange att man vill ha dispens för att få påbörja upparbetningen tidigare än de sex veckor som normalt ska gå efter att anmälan gjorts.

Skogsstyrelsen vill också understryka att det alltid finns stor risk för olyckor i stormfälld skog. Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att röja upp efter stormen. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog.

Skogsstyrelsen har ännu inte någon uppskattning av hur mycket skog som skadats.

– Vår förhoppning är att ha en bild av det i slutet av nästa vecka, men vi återkommer med information så snart vi gjort en avstämning med skogsbruket i länen, säger Anders Lindqvist. 

Mer information om vad stormdrabbade skogsägare bör tänka på finns på Skogsstyrelsens webbplats.


Mer information:
Anders Lindqvist, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0910-43 84 11
Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 95 38

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum