UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och arbetar för att stötta företag i Sverige att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Vi är idag svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk med 560 + medlemmar.

UN Global Compact Network Sweden grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och arbetar för att stötta företag i Sverige att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Vi är idag svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk med 560 + medlemmar.