Afa Försäkring

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring

EU-besök i Byggbranschens Säkerhetspark – gott exempel för säkrare arbetsmiljö17.5.2023 13:30:05 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschens Säkerhetspark gästades den 16 maj av bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter. Även flertalet EU-delegater och representanter från myndigheter deltog i besöket, som genomfördes i samband med Sveriges EU-ordförandeskap. Afa Försäkring, som möjliggjort att ca 3 600 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar har kunnat gå kostnadsfri utbildning i Säkerhetsparken, var också på plats.

Handel och restaurang – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro2.5.2023 14:53:24 CEST | Pressinbjudan

Webbinarium om en ny statistik­rapport, om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handel och restaurang. Ett särskilt fokus i statistik­rapporten är på allvarliga arbetsolyckor orsakade av brännskador och hot och våld. Under seminariet presenteras även ett forskningsprojektet om omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19 och konsekvenser för individer och arbetsmiljöer.

Afa Försäkring rapporterar om allvarliga amputationsskador på jobbet18.4.2023 03:00:00 CEST | Pressmeddelande

Afa Försäkring släpper en ny rapport som analyserar allvarliga arbetsolyckor som lett till amputationsskador. Statistiken visar att det är vanligast att förlora ett finger vid en allvarlig arbetsolycka som lett till en traumatisk amputation. Metall- och övrigt industriellt arbete, byggnadsträarbetare och livsmedelsarbete är exempel på yrkesgrupper som drabbas av denna typ av arbetsolycka, vilket ofta sker vid arbete med maskiner.

Forskning: Ny guide ska förebygga psykisk ohälsa bland unga chefer28.3.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv, men många upplever arbetsmiljön sämre än äldre chefskollegor och skattar sin mentala hälsa lägre. Det visar aktuell forskning, finansierad av Afa Försäkring, på Umeå universitet och Karolinska Institutet. Forskningen har resulterat i en ny guide med konkreta tips för att hjälpa organisationer att ta vara på sina unga chefer.

Pressinbjudan: Seminarium om handöverförda vibrationer – forskning & statistik2.3.2023 12:00:00 CET | Pressinbjudan

9 mars kl. 9.30–12.00. Delta digitalt, eller fysiskt på Afa Försäkring i Stockholm. Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna. Men de förebyggande åtgärderna behöver samordnas. Vad vet vi, vad görs idag och hur blickar vi framåt och förebygger skador? Afa Försäkring arrangerar ett seminarium på temat med forskning och statistik.

Ny rapport: Hur skulle sjukfrånvaron se ut med en jämn könsfördelning i yrkesgrupper?24.1.2023 03:00:00 CET | Pressmeddelande

Långvarig sjukfrånvaro för kvinnor och män ser olika ut i arbetslivet. Men hur skulle sjukfrånvaron se ut om könsfördelningen i olika yrkesgrupper vore jämn? Afa Försäkring gör ett tankeexperiment som visar att rangordningen av yrken med högst risk för långvarig sjukfrånvaro tydligt förändras om man beräknar hur stor risken skulle vara vid en tänkt jämn könsfördelning i yrkesgrupperna.

38 miljoner från Afa Försäkring till forskning om AI på svenska arbetsplatser23.1.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Automatisering, robotar och AI införs och används alltmer på arbetsplatser i Sverige, samtidigt som det idag saknas kunskap om hur detta påverkar människors arbetsmiljö. Nu tilldelas nio forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU-projekt, sammanlagt 38 miljoner kronor av Afa Försäkring i FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring