Affärsänglarna i Malmö

Affärsänglarna startades 2021 av en grupp investerare, entreprenörer och erfarna bolagsbyggare. Syftet är att ge fler personer möjlighet att bli affärsänglar och investera i intressanta företag med lokal anknytning för att etablera och lyfta fram Malmö och Skåneregionen i näringslivssammanhang. För mer information, www.affärsänglarna.se

Affärsänglarna startades 2021 av en grupp investerare, entreprenörer och erfarna bolagsbyggare. Syftet är att ge fler personer möjlighet att bli affärsänglar och investera i intressanta företag med lokal anknytning för att etablera och lyfta fram Malmö och Skåneregionen i näringslivssammanhang. För mer information, www.affärsänglarna.se