Alecta

Den pensionslösa generationen.pdf

Närmare en halv miljon 70-talister riskerar att bli delvis pensionslösa så till vida att de saknar tjänste- eller avtalspension. De förändringar i olika pensionssystem som genomförts under senare år innebär att individen själv måste ta ett större ansvar för sin framtida pension. Publicerad: 2007