Alecta

Total andel sjukfall samt andel med sjukpenning bland privatanställda tjänstemän 2009-2020

Från Alectas analys av sjukskrivningar längre än 90 dagar för perioden 2009–2020 bland de cirka en miljon privatanställda tjänstemän som har sjukförsäkring hos Alecta via ITP.

Total andel sjukfall samt andel med sjukpenning bland privatanställda tjänstemän 2009-2020