Ansvar Säkerhet

Ansvar Säkerhet är ett gransknings- och säkerhetsföretag. Företaget har ett team som bland annat består av analytiker i flera länder. Dessa har lång och specialiserad erfarenhet inom bakgrundskontroll, arbetsplatskontroll och analys av organiserad brottslighet. Ansvar och Säkerhet vill tillsammans med sina uppdragsgivare skapa en transparent och socialt hållbar byggbransch, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering. 

Ansvar Säkerhet är ett gransknings- och säkerhetsföretag. Företaget har ett team som bland annat består av analytiker i flera länder. Dessa har lång och specialiserad erfarenhet inom bakgrundskontroll, arbetsplatskontroll och analys av organiserad brottslighet. Ansvar och Säkerhet vill tillsammans med sina uppdragsgivare skapa en transparent och socialt hållbar byggbransch, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering.