Arbetarnas Bildningsförbund

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur i samtliga Sveriges 290 kommuner 365 dagar om året.

Pressmeddelanden
10
Meny

ABFs kommentar till höstbudgeten: ABF välkomnar satsningar på uppsökande verksamhet och läxläsning20.9.2017 09:53 | Pressmeddelande

ABF välkomnar regeringens satsningar som ökar studieförbundens möjlighet att jobba med uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och med stöd till föräldrars läxläsning med sina barn. Däremot anser vi att de uppsökande inslagen i kunskapslyftet är otillräckliga för att insatserna ska nå de som bäst behöver dem. Vi oroas också över att de riktade anslagen på sikt riskerar att undergräva studieförbundens autonomi.

Studieförbunden behövs om kunskapslyftet ska nå fler20.9.2016 12:29 | Pressmeddelande

Idag har regeringen presenterat sin budgetproposition. ABF menar att satsningen på ett kunskapslyft är avgörande för en regering som vill öka jämlikheten. Vi välkomnar de satsningar som presenterats så här långt men vill se fler insatser för att reformerna ska nå de som behöver dem mest. ABF oroas samtidigt av regeringens sänkta ambitioner för folkbildningen, där särskilda medel för etablering av nyanlända fasas ut samtidigt som de generella anslagen står still.

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur i samtliga Sveriges 290 kommuner 365 dagar om året.