Arbetsmiljöverket

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. 

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 20201.9.2021 09:05:00 CEST | Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner. Där upplever fyra av tio hälsobesvär till följd av jobbet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.