Boinstitutet

Om oss

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.

Pressmeddelanden
17
Meny

Är situationen på bomarknaden ett hot mot tillväxten?12.3.2018 10:48:12 CET | Pressinbjudan

Seminarium: Vi blir allt äldre. Förutom att färre behöver försörja fler ställer det nya krav på en redan problemtyngd bostadsmarknad där var fjärde upplever hinder att flytta på grund av bostadssituationen. Hur påverkas samhällsekonomin? Är demografin och situationen på bomarknaden ett hot mot tillväxten? Välkommen till Boinstitutets frukostseminarium 13/3 med bland andra Olof Manner, analyschef på Swedbank.

Om oss

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.