Byggnads Skåne

Byggnads Skåne är fackförbundet som organiserar arbetstagare inom bygg och anläggning. Vårt uppdrag är att bevaka de skånska medlemmarnas intressen. Vi arbetar i hela Skåne och har omkring 13 000 medlemmar.

 

  • Byggnads Skåne

Byggnads Skåne är fackförbundet som organiserar arbetstagare inom bygg och anläggning. Vårt uppdrag är att bevaka de skånska medlemmarnas intressen. Vi arbetar i hela Skåne och har omkring 13 000 medlemmar.

 

  • Byggnads Skåne