Byggnads Väst

Byggnads Väst

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 104 000 starka, stolta och trygga medlemmar.
6 000–7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag.

Som fackförening arbetar vi för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Vi förhandlar med arbetsgivarna om kollektivavtal och ordning och reda i byggbranschen samt ger våra medlemmar råd och stöd. Vi erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av utbildningar och information, genom bland annat möten, studiecirklar och kurser.

För att nå våra mål engagerar vi oss också i arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, näringspolitik och välfärdsfrågor. Byggnads strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

Byggnads har elva regionala organisationer varav Väst är en av dem.
Byggnads medlemmar ingår i en av 199 medlemskretsar och kan genom den påverka sin fackförening.

Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är det fjärde största fackförbundet inom LO.

Vi är händerna som bygger Sverige.

  • Byggnads Väst

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 104 000 starka, stolta och trygga medlemmar.
6 000–7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag.

Som fackförening arbetar vi för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Vi förhandlar med arbetsgivarna om kollektivavtal och ordning och reda i byggbranschen samt ger våra medlemmar råd och stöd. Vi erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av utbildningar och information, genom bland annat möten, studiecirklar och kurser.

För att nå våra mål engagerar vi oss också i arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, näringspolitik och välfärdsfrågor. Byggnads strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

Byggnads har elva regionala organisationer varav Väst är en av dem.
Byggnads medlemmar ingår i en av 199 medlemskretsar och kan genom den påverka sin fackförening.

Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är det fjärde största fackförbundet inom LO.

Vi är händerna som bygger Sverige.

  • Byggnads Väst