E-hälsomyndigheten

Välkommen till E-hälsomyndigheten

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.

Nationella läkemedelslistan och recept

Med Nationella läkemedelslistan får patienten själv, hälso- och sjukvården samt apoteken har samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning.

  • Byline: Anna Molander/E-hälsomyndigheten
  • Copyright: Anna Molander/E-hälsomyndigheten
  • BILDER | PNG
  • Ladda ned
Nationella läkemedelslistan och recept

Välkommen till E-hälsomyndigheten

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.