ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida, samt Ditt ECPAT, där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
PDF

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående barn placerade i SiS-hem 11 februari 2021

DOKUMENT | PDF
Idag har ECPAT, tillsammans med Barnrättsbyrån, Bris, Maskrosbarn, Rädda Barnen och UNICEF Sverige, skickat en skrivelse till Lena Hallengren att omedelbart vidta åtgärder för barn placerade i SiS-hem. De missförhållanden som finns idag, bland annat i form av våld och sexuella övergrepp från personal, är helt oacceptabla. Nu måste regeringen visa att barnkonventionen gäller i praktiken, även för de barn som är inlåsta på institution och i störst behov av skydd, stöd och behandling.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida, samt Ditt ECPAT, där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.